Kom med morgenseminar om sanseintegration med fokus på bosteder

Mennesker med psykiatriske lidelser eller udviklingshæmning kan have vanskeligt ved at integrere og bearbejde sansestimuli. Det kan vise sig som angst, søvnforstyrrelser, højtråbende, udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd – alle velkendte symptomer på vanskeligheder med at bearbejde sanseindtryk fra omgivelserne og fra egen krop. Med målrettet sansestimulation vil mange beboere på bosteder bedre kunne deltage i hverdagens aktiviteter og opleve en øget trivsel – til glæde for borgeren selv, de pårørende og personalet. 
 
 På seminaret vil ergo- og fysioterapeuter fra Protac fortælle om, hvordan man ved hjælp af sanseintegration kan: 
 

• Hjælpe beboerne til øget trivsel i hverdagen 

• Afhjælpe uhensigtsmæssig adfærd

• Bidrage til et bedre arbejdsmiljø for personalet

Seminaret er forbeholdt fagfolk og indeholder både en kort teoretisk gennemgang af sanseintegration og mange praksisnære eksempler, og det vil også være muligt at afprøve Protacs sansestimulerende hjælpemidler. 

Holstebro d. 14. 3. 2023
Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, lok. G212 


Skanderborg d. 16. 3. 2023
Protac, Niels Bohrs Vej 31 D, 8660 Skanderborg 
 

Odense d. 21. 3. 2023
SDU Odense, Moseskovvej 65, 5230 Odense M , U175 


Slagelse d. 30. 3. 2023
SDU Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse, A 1.04


Brøndby d. 12. 4. 2023
SOSU H, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby
 
 Arrangementerne afholdes fra kl. 9-11 med ankomst og morgenkaffe fra kl. 8.30 

Tilmeld dig til morgenseminar


Tryk på enter for at søge