Temadag i Roskilde: Sanseintegration i psykiatrien

Charlotte Andersen

Forskningsergoterapeut, fortæller om sine forskningsresultater, som dokumenterer, hvordan sanseintegration kan nedsætte behovet for tvang og brugen af medicin.

Sanne Toft Kristiansen

Ph.d.-studerende og sygeplejerske, fortæller om sit Ph.d.-projekt, hvor hun undersøger effekten af Protac Kugledynen® i den ambulante psykiatri og søger svar på om dynen kan forbedre søvnkvaliteten og reducere behovet for sovemedicin.

Neel Vang Murmann

Fagleder for ergoterapien på Sct. Hans, fortæller om hvordan de i praksis har implementeret og prioriteret at arbejde med sanseintegration på Sct. Hans.

Ergo- og fysioterapeuter fra Protac gennemgår sansestimulerende hjælpemidler til borgere med psykiske lidelser med mulighed for afprøvning.


Praktiske oplysninger:

Det er gratis at deltage og temadagen er forbeholdt fagfolk

Det hele foregår onsdag d. 20. april 2022 kl. 13-16.30 på Psykiatrisk Center Sct. Hans , Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Tilmelding senest torsdag d. 7. april 2022 på www.protac.dk

 Protac byder på kaffe/the og kage om eftermiddagen.

Tryk på enter for at søge