Temadag om psykiatri og sanseintegration

Sanseforstyrrelser kan ofte være en del af hverdagen med en psykisk sygdom. En sanseforstyrrelse kan komplicere den psykiske tilstand og omvendt kan beroligende og sanseregulerende metoder lindre tilstanden og i mange tilfælde forebygge og nedtrappe kon­flikter og nedsætte behovet for tvang.

På temadagen fortæller forskningsergoterapeut Charlotte Andersen om sine forskningsresultater, som dokumenterer, hvordan sanseintegration kan nedsætte behovet for tvang og brugen af medicin. Derefter fortæller Ph.d.-studerende Sanne Toft Kristiansen om sit studie, som undersøger effekten af Protac Kugledynen® i ambulant psykiatri. Med erfaring fra psykiatrien søger Sanne i sit studie bl.a. svar på, om Protac Kugledynen® kan forbedre søvnkvaliteten, reducere indsovningstiden og reducere behovet for og brugen af sedativer.

Efter foredraget er der mulighed for at prøve vores sansestimulerende hjælpemidler til borgere med psykiske lidelser.

Temadagen er forbeholdt fagfolk, og det er gratis at være med. Temadagen afholdes d. 12. oktober 2021 fra kl. 13-16.30 i Århus. 

Protac byder på kaffe/the og kage om eftermiddagen.


Tilmelding til temadagen

Tryk på enter for at søge