Webinar: Ny forskning om søvn og børn med ADHD

Børnepsykiater, Allan Hvolby, har i flere omgange forsket i effekten af Protac Kugledynen® på børn med ADHD. I år har han udgivet en ny artikel, som bekræfter den gode effekt på børnenes søvn - og deraf positive konsekvenser på børnenes trivsel i hverdagen. Børnene med ADHD sov med Protac Kugledynen® i otte uger, og det kunne efterfølgende konstateres, at de faldt hurtigere i søvn, havde færre opvågninger, og trivedes betydelig bedre i dagtimerne. Børnenes lærere registrerede derudover en markant skærpet opmærksomhed, og en halvering af adfærdsproblemerne i løbet af projektperioden. 

Onsdag d. 2. december 2020 kl. 10.00 afholder Allan Hvolby et webinar, hvor han fortæller mere om projektet og projektets resultater. Ergoterapeut, Jane Vorting, supplerer Allans oplæg med en kort gennemgang af teorien bag sanseintegration, sådan at du som deltager forstår, hvorfor Protac Kugledynen® virker beroligende på børnenes sansesystem. 

Det er gratis at deltage, og det varer ca. en time.

Tryk på enter for at søge