- fælles indsats for mindre plastforurening
Hos Protac er vi pt. afhængige af at bruge plast, da vores sansestimulerende hjælpemidler indeholder plastkugler. Der foreligger særlige dokumentations- og produktionskrav til vores produkter, fordi de er CE-mærkede og registrerede som medicinsk udstyr hos Lægemiddelstyrelsen, klasse 1. Som medicinsk udstyr skal den plast vi bruger, være lige så ren som den plast der bruges til f.eks. kanyler. Vi holder et meget åbent øje mod udviklingen for at genanvende plast, som kan bruges til formålet. Indtil videre er vi kommer dertil, hvor kugler fra brugte Protac-produkter kan indgå i produktionen af nye kugler.

Den mulighed kan du læse mere om her >

For at tage aktiv del i at mindske plastforureningen, og har vi valgt, at indgå et partnerskab med organisationen ’STRANDET’, som er lokaliseret på den danske vestkyst og sætter fokus på plastaffald i havet og på stranden.

PartnerskabHavet rummer enorme naturmæssige og rekreative værdier, men desværre er verdenshavet i stigende grad truet af menneskets produktion, forbrug og færden både på land og til vands. Hvert år ender 8-10 millioner tons plastaffald i havene og 1000 tons finder vej til strandene langs den danske vestkyst.

For hver kg. plast der genanvendes, sparer vi miljøet for udledningen af 1,5-2 kg. CO2 samt forbruget af mere end 100 liter vand.

Læs mere om STRANDET her >


KlimaProtac donerer årligt kr. 10.000 til ’STRANDET’. Det giver STRANDET mulighed for at fjerne 250 kilo havaffald fra strandene i Danmark. Hvert kvartal modtager vi en rapport om hvor og hvornår affaldet er blevet fjernet.

Tryk på enter for at søge