Principafgørelse omkring bevilling af f.eks. Protac Kugledynen®

Der har gennem tiden været forskellige forhold, som har været afgørende for bevilling af hjælpemidler og i dette tilfælde søvnhygiejniske hjælpemidler som Protac Kugledynen®

Seneste ændring kom i slutningen af 2021, hvor hidtil gældende principafgørelse blev ophævet efter lang tids politisk og faglig diskussion.
Praksis fulgte dog ikke med fra starten, og det er således meldt ud i juni 2022, at "både Ankestyrelsen og kommunerne skal derfor genoptage de sager, som blevet afgjort i perioden fra d. 19. august 2019 til i dag" Beslutningen både betydning for nye sager og for gamle sager.

Læs detaljerne hos Ankestyrelsen


Sundhedsstyrelsen skrev i 2021 om ophævelsen:
"Baggrunden for ophævelsen af principmeddelelse 94-15 var ændringen i Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser, hvor det nu fremgår, at lægemidler aldrig er førstevalg ved søvnforstyrrelser hos børn og unge. Ændringen medførte efter Ankestyrelsens opfattelse, at forudsætningen for principmeddelelse 94-15 ikke længere var til stede.”
Læs hele brevet fra Sundhedsstyrelsen.

Sagens forløb beskrives endvidere i et brev fra Ombudsmanden, hvor det bl.a. fremhæves, at "Ankestyrelsen ikke havde været opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen i 2019 ændrede sin vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser, så det nu fremgår, at lægemidler aldrig er førstevalg ved søvnforstyrrelser hos børn og unge. Ændringen medførte efter Ankestyrelsens opfattelse, at forudsætningen for principmeddelelse 94-15 ikke længere var til stede."
Læs hele kommentaren fra Ombudsmanden

Om samme emne skriver Ergoterapeutforeningen

"Af den ændrede vejledning fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at lægemidler aldrig er førstevalg til behandling af søvnforstyrrelser hos børn og unge." Læs hele opslaget med Ergoterapeutforeningens kommentar


Her kan du læse mere om vigtigheden af god søvn for børn og forskningsresultater med Protac Kugledynen®

Barn der sover

Tryk på enter for at søge