Protac KneedMe/sanseforstyrrelser

Drengen er så ked af at komme i skole, og han kan ikke overskue at lave individuelle opgaver. Han trives ikke hjemme, fordi hans ”batteri” er fladt, når han kommer fra skole. Der er lavet en sensorisk profil på eleven, som viser, at han er taktil sky i mellemsvær grad, og han har en lav tærskel for sanseindtryk fra egen krop og omgivelserne.Når han er stresset hjemme, sætter han sig ofte  ind i soveværelset, hvor der ikke er larm og putter sig under sin dyne for at få afskærmning for lys og lyd. Hjemme er han god til at finde selvreguleringsstrategier, men det er svært for ham i skolen. Han har anvendt et Protac KneedMe®, som han sidder med hver morgen, når han kommer i skole. Det hjælper ham til at finde ro. Han er tryg ved knætæppet, og det hjælper ham til at kunne fokusere på de planlagte skoleaktiviteter. Der er behov for tæt samarbejde mellem hjem og skole for at kunne tilpasse aktiviteterne, så han ikke overvældes. Vi oplever at knætæppet i kombination med den rette information hjælper eleven til at falde til ro.

Tryk på enter for at søge