Infograph omkring Kugledynen
Dansk Ph.d.-afhandling dokumenterer:

Protac Kugledynen® hjælper patienter med depression til signifikant forbedring af søvnen

For mange patienter med depression er søvnløshed en stor del af sygdommen. Selv når depressionen behandles kan søvnløsheden fortsat være et problem og fastholde patienten i dårlig trivsel. I mange tilfælde behandles en patient med depression med medicin, som kan give bivirkninger og medføre afhængighed, og ofte efterspørges non-farmakologiske alternativer.

Derfor har psykiatrisk sygeplejerske, Sanne Toft Kristiansen, netop til formål med sin Ph.d.-afhandling at undersøge effekten og oplevelsen med Protac Kugledynen® blandt patienter med depressionsrelateret søvnløshed.  Ph.d.-afhandlingen er et multimetodisk studiedesign og omfatter flere både kvalitative og kvantitative delprojekter. Klik for detaljeret indhold om studiet

Afhandlingen konkluderer, at søvnløsheden som forventet giver patienten store udfordringer med at løse hverdagen, og at det giver patienten stor værdi at benytte non-farmakologisk behandling. Med Protac Kugledynen® oplevede patienterne en signifikant forlænget søvnvarighed, reduktion af depressive symptomer, og forbedringer i graden af søvnforstyrrelser.

Derudover konkluderede patienterne, at brugen af Protac Kugledynen® forbedrede deres søvnkvalitet og det generelle daglige velvære.

Link til uddybende præsentation af afhandlingens resultater.

Skriv til protac@protac.dk for mere konkret information.

Ph.d.-relaterede artikler


 
2020
'The efficacy of ball blankets on insomnia in depression in outpatient clinics: study protocol for a randomized crossover multicentre trial.'

Link til artiklen >


2023
'Experiences of adult patients living with depression-related insomnia: a qualitative systematic review protocol.'

Link til artiklen >

 
2024
'User experiences of ball blankets in adults with depression-related insomnia: a qualitative content analysis study.'

 Link til artiklen >

FAKTABOKS


Depression og søvnforstyrrelser
Depression rammer ca. 5% af den danske befolkning, og tallet er desværre fortsat stigende. Meget ofte er søvnløshed både en stor del af diagnosen, og også en negativt forstærkende påvirkning af livskvaliteten. 

For patienten med depression kan problemer med at falde i søvn, opvågninger om natten og tidligt om morgenen virke negativt selvforstærkende for de søvnløse timer giver alt for meget plads til depressive tanker, en øget opmærksomhed på den manglende evne til at sove, og som de fleste nok har prøvet den irritation og stress, der følger med af ikke at kunne sove.  

Det bliver en ond mental spiral, som ikke kun forværrer den psykiske tilstand, men på sigt også har negative konsekvenser for det fysiske helbred. Det er velkendt, at manglende søvn fører til koncentrationsbesvær, irritation og på længere sigt nedsat udholdenhed, svækket immunforsvar og overvægt.

Tryk på enter for at søge