I produktion, materialeforbrug, arbejdsforhold og samarbejdspartnere
Protac sætter en stor ære i at forholde sig udviklende og innovativt til bæredygtighed og sociale forhold. Vi har forholdt til social ansvarlighed længe før det blev anerkendt som et virksomhedsansvar og er grundlæggende drevet af ønsket om at kunne forbedre social og daglig trivsel via vores sansestimulerende hjælpemidler. 

 
Protac er medlem af UN Global Compact
Vi forpligter os derved at tage vores samfundsansvar til et niveau, hvor det er integreret i alle vores arbejdsgange og beslutninger. Global Compact bruger selv disse ord om samarbejdet. UN Global compact logo

I Global Compact mener vi, at virksomheders arbejde med samfundsansvar starter med en principbaseret tilgang til at drive forretning. Som virksomhed bør man som minimum efterleve fundamentale principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. De virksomheder, der selv tager ansvar, har succes med at håndhæve de samme principper og værdier i hele deres værdikæde og over for en bred vifte af interessenter. 

Læs mere om Global Compact


Produktudvikling og produktion med fokus på social ansvarlighed

Der er mange hensyn at tage i udviklingen og produktionen af hjælpemidler. Fordi vi selv udvikler fra start til slut, så ved vi præcist hvilke materialer, der er anvendt, og vi anvender vores ergoterapeutiske viden til at vise hensyn til brugeren under produktudviklingen. Vi sikrer os, at produkterne lever op til de sikkerhedsmæssige krav, som er gældende i de lande, hvor vores produkter bliver anvendt. Derfor prioriterer vi at teste vores produkter jævnligt, hvilket både kommer brugere og miljøet til gode.

Test og standarder
Vores hjælpemidler er CE-mærkede og registrerede som medicinsk udstyr klasse 1 hos Lægemiddelstyrelsen. Alle dyner er certificeret i henhold til STANDARD 100 by OEKO-TEX® nr. 2076-310 DTI. Vores EVA-kugler er TÜV-testede i henhold til 1907/2006/ec og lever op til kravene i REACH. Vores materialer er nøje udvalgt efter høje kvalitetskrav og gældende standarder.

Test og standarder


Læs mere om de konkrete initiativer inden for FNs Verdensmål >
Tryk på enter for at søge