Protac legatet blev indstiftet i 2003 og uddeles årligt. Legatet har til formål at give ergoterapeuter mulighed for at videreuddanne sig inden for sansestimulering og sanseintegration.

Hvad kan du søge til:
Du kan søge legatet til gennemførelse af et projekt, en studierejse eller til generel videreuddannelse inden for sanseintegrationsområdet. Projektet skal være forsknings- eller udviklingsorienteret og bidrage til større kendskab eller ny viden inden for sanseintegration.

Studierejsen kan eksempelvis gå til en klinik/et arbejdssted i udlandet, som praktiserer sanseintegrations-behandling.
Videreuddannelse kan foregå i Danmark eller i udlandet.

Legatets størrelse:
Protac legatet er på kr. 25.000 

Hvem kan søge: 
Ergoterapeuter som arbejder med sanseintegration inden for børne- eller voksenområdet.
Ansøgeren skal være aktivt medlem af Ergoterapeutforeningen.
Har du tidligere modtaget legatet, kan du ansøge igen 3 år senere.

 Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen for 2024 er d. 12. september 2024. Legatet bliver uddelt på ERGO-2024 i november.

Hvordan søger du:
Du ansøger på Ergoterapeutforeningens hjemmeside, hvor ansøgningsskemaer kan downloades. 
Læs mere om ansøgning, kriterier og proces

Behandling af ansøgninger og svar

Ansøgningerne behandles af et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af:

· En repræsentant fra Protac
· Ergoterapeutforeningens næstformand
· En ergoterapeut med erfaring inden for sanseintegration 

Behandlingen af ansøgningerne tager ca. en måned. Ansøgerne får herefter skriftligt svar fra Ergoterapeutforeningen.

Afrapportering og formidling
Legatmodtageren/-modtagerne skal skrive en afrapportering til bedømmelsesudvalget inkl. ny viden, resultater og konklusioner på projektet/studierejsen. Rapporten må højest fylde fem A4-sider og skal sendes til Ergoterapeutforeningen senest et halvt år efter projektets/studierejsens gennemførelse. Der er ikke et særligt skema til brug for afrapportering.

Kopi af regnskab skal sendes til Ergoterapeutforeningen samtidig med afrapporteringen.

Modtagere af Protac Legatet

· 2003 Malene Søbygaard
. 2004 Ann Dorte Gammelgaard
. 2005 Hanne Holmer
. 2006 Lise Andersen
. 2007 Ulla Sparholt
. 2008 Nanna Hyldig Reimick
. 2009 Birte Engmann Pedersen
. 2010 Solveig Radut
. 2011 Susanne Tindbæk Lunderskov
. 2012 Ulla Lebahn
. 2013 Julie Wolf Broge Læs rapport  
. 2014 Charlotte Andersen
. 2015 Christina Sø Bendixen og Caroline Haoutzager
. 2016 Pia Gilvad Nielsen
. 2017 Solveig Maria Radut (se rapporten om Solveigs udbytte af rejsen til USA
. 2018 Julie Wolf Broge Læs artikel fra ETF
. 2019 Ingelis Arnsbjerg og Ulla Westendorp (Dobbeltlegat ved Protacs 25 års jubilæum) Læs artikel fra ETF
. 2020 Diana Astrup Nielsen og Tove Lise Nielsen Læs artikel fra ETF
. 2021 Charlotte Andersen Læs artikel fra ETF
. 2022 Anja Dissing Læs artikel fra ETF
. 2023 Katherine Lacey, Gitte Simonsen Peitersen og Malene Nellemose Læs artikel fra ETF


 


 
Tryk på enter for at søge