Sundhedsstyrelsen udvikler løbende nationale kliniske retningslinjer (NKR) som er faglige anbefalinger til sundhedspersonalet. De er forfattet af eksperter og baseret evidens og praksiserfaring, og skal sikre en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling i Danmark i alle regioner og kommuner.    

Herunder kan du se et udsnit af de retningslinjer, som er i særlig grad vedrører sanseintegration og sansestimulerende hjælpemidler.  

Børn og unge:
 Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge >  

 Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge >

 Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge >


Psykiatri:
Sundhedsstyrelsens anbefalinger til nedbringelse af tvang for mennesker med psykiske lidelser >  


Ældre og demens:

Sundhedsstyrelsen: ny alliance skal nedbringe brugen af anti-psykotisk medicin til mennesker med demens
Tryk på enter for at søge