Alle Protac produkt er CE-mærkede og registrerede som Medicinsk Udstyr kl. 1 hos Lægemiddelstyrelsen.

CE-mærket betyder, at produktionen er foregået i overensstemmelse med gældende EU-forordning, og med CE-mærket forpligter Protac sig til at dokumentere produktets kvalitet, sikkerhed, ydeevne bl.a. ved udvikling af kliniske evalueringer.

Her kan du læse mere om CE-mærket og medicinsk udstyr hos Lægemiddelstyrelsen >

Terapeuter og sundhedspersonale har ansvaret for rådgivning omkring hjælpemidler og for at anvendte hjælpemidler opfylder lovgivning om medicinsk udstyr.

I 2020 bragte magasinet ERGO en række anbefalinger i forbindelse med bevilling og indkøb af hjælpemidler

Uddrag af artiklen:
Ved indkøb af hjælpemidlet er der derudover en EU-lovgivning om medicinsk udstyr, som skal sikre kvalitet og sikkerhed af produktet. Medicinsk udstyr vil sige produkter til at diagnosticere, forebygge, lindre, behandle sygdomme, handicap eller skader. Medicinsk udstyr må kun markedsføres, når det er CE-mærket. Med CE-mærket dokumenterer fabrikanten produktets kvalitet, sikkerhed og ydeevne samt at produktet overholder alle lovmæssige krav for CE-mærkning.

Her kan du læse hele artiklen >

CE mærket udstyr
Tryk på enter for at søge