Bevilling af hjælpemidler
Hjælpemidler bevilges ud fra §112.

Serviceloven §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:
Stk. 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
Stk. 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
Stk. 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Læs mere om bevilling og Serviceloven §112

Hvis du har konkrete spørgsmål til ansøgning og bevilling, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 86194103.


Tryk på enter for at søge