Sansestimulering hjælper både borgere og personale

 

Sundt arbejdsmiljø, engageret plejepersonale og borgere i trivsel, det er det bedste udgangspunkt for os alle. Men det kan både være svært for personalet at nå det hele og svært at hjælpe, og særligt svært når borgerens sygdom medfører karakterændring, rastløshed, søvnforstyrrelser, uro, råben og andet uhensigtsmæssig adfærd. Velkendte symptomer som kan gøre hverdagen stressfyldt for både den ramte borger, de andre borgere, de pårørende og for personalet.

Et projekt fra Aarhus Kommune har haft fokus på både trivsel blandt borgere med demens og arbejdsglæde hos personalet. Projektet testede bl.a. effekten af en aktivitetspakke og en rolighedspakke, som Protac deltog i med flere forskellige beroligende og sansestimulerende hjælpemidler.

Sansestimulerende hjælpemidler med bevægelige kugler virker beroligende, fordi kuglernes bevægelser stimulerer berøringssansen og muskel-led-sansen med dybe og dynamiske tryk på kroppen. Den øgede fornemmelse af kroppen og kroppens grænser giver ro til hoved og krop og derfor oplever mange brugere af produkterne færre angstsymptomer, mindre uro, bedre søvn og mere koncentration.

Til ældre og borgere med demens
Mere ro, mere tid, mere tryghed

Projektet dokumenterer den beroligende virkning af Protacs produkter hos borgere med demens og understreger, at sansestimulering kan skabe velvære og tryghed gennem dybe tryk og afgrænsning og på den måde forebygge og afhjælpe utryghed, angst og stress.

Projektet viser også, at brugen af Protacs sansestimulerende hjælpemidler har en positiv indflydelse på plejepersonalets arbejdsmiljø, så det bliver mere trygt og behageligt for personalet at være på arbejde.

Resultater fra projektet

  • Helt overordnet ses det, at initiativerne i projektet reducerer fysisk og psykisk uro med 60 % - og generelt bidrager med mere tryghed, og mindre aggressiv og udadreagerende adfærd.
  • Rolighedspakken gav en samlet reduktion på 23% i fysisk og psykisk uro. Dette omfattede bl.a. færre konflikter (40% reduktion), mindre dørsøgende adfærd (31%) og øget ro om natten (33%). Den forbedrede søvnrytme viste sig ved længere perioder med dyb søvn og færre udstigninger af sengen.
  • Arbejdsmiljøet blev væsentligt forbedret i perioden, og teknologierne har generelt nedsat risikoen for vold med 29%. Derudover er anmeldelser om trusler om vold faldet med 40% og antallet af voldsindberetninger er faldet med 40%. 
  • Plejepersonalet foretrækker teknologier, som skaber ro, som er intuitive og hurtige at anvende.


Færre trusler – større arbejdsglæde

Fra de kvalitative data fremgår det tydeligt, at teknologier der skaber ro, har første prioritet hos personalet. De skal være intuitive at anvende, da tid og ressourcer er et afgørende parameter for anvendelse i dagligdagen på et plejehjem. Det fremgår tydeligt, at teknologierne virker, skaber ro og tryghed for borgerne og reducerer antallet af konflikter mellem borger og personale i hverdagen.  

Det siger sig selv, at mindre aggressiv adfærd blandt borgerne smitter positivt af på borgerens trivsel, på stemningen på plejehjemmet og på personalets arbejdsglæde. Helt konkret frigiver implementeringen af Rolighedspakken 20 min. personaletid pr. urolig borger/døgn, da aggressiv adfærd og utallige afbrydelser fra borgerne tager meget af personalets tid. Det er tid, som i stedet kan bruges på meningsfulde og hyggelige aktiviteter med borgerne, omsorg, nærvær og positiv opmærksomhed.  

Eftermålinger viser: mere tid og god økonomi

Et år efter projektforløbet blev der lavet en række eftermålinger, som primært havde et økonomisk perspektiv. De målinger viser, at der udover trivsel og tid også er økonomisk positive resultater i at anvende sansestimulerende hjælpemidler i demensplejen.

Som nævnt viser projektet, at Rolighedspakken frigiver op til 20 min. personaletid pr. urolig borger/døgn. Det er vigtigt at understrege, at den måling ikke har haft personalebesparelser for øje, men har i stedet fokuseret på at bruge personalets tid bedst muligt og at den frigivne tid i stedet skulle gå til mere omsorg og aktiviteter med borgerne.
Derudover er der lavet beregninger på selve investeringen og den efterfølgende gevinst ved investeringen. Den samlede investering i Rolighedspakken løb op i ca. kr. 85.000, og det beløb var tjent ind igen efter 10 måneder. Det skal hertil nævnes, at de sansestimulerende hjælpemidler har en forventet levetid på ca. 5 år, og der er således langt længere anvendelsestid i produkterne.

Produktpakke til ældre og borgere med demens

I Aarhus-projekt indgik nedenstående produkter ud fra ideen om at kunne hjælpe borgeren døgnet rundt og både bidrage til bedre nattesøvn og til sansestimulerende pauser i løbet af dagen.

 Protac Kugledynen® Granulat
 Protac MyFit® - kuglevest  
 
Helt konkret hjalp Protac Kugledynen® Granulat en ældre dame med demens til bedre nattesøvn. Hun oplevede i perioden, at den dybe nattesøvn blev øget med 42%, og at antallet af udstigninger fra sengen faldt med 38%. Den dybe nattesøvn er altafgørende for alle menneskers trivsel både i forhold til den generelle sundhed og til det mentale overskud den efterfølgende dag.

I Protac MyFit® blev bl.a. testet på en ældre mand, som har tendens til voldsom fysisk uro og udadreagerende adfærd. Før- og eftermålinger med brug af kuglevesten viser, at den fysiske uro faldt med 65% hos borgeren. Det kom sig særligt til udtryk om morgenen og formiddagen og hjalp f.eks. borgeren til bedre at håndtere morgenpleje, påklædning, morgenmad og formiddagsaktivitet.

 For mere information om selve dataindsamlingen og projektet læs her >  

Citater fra plejepersonale i forbindelse med afprøvning af Protac Kugledynen® Granulat
 ‘Nu bruger vi dyner og kugleveste fremfor dæmpende PN-medicin som første valg’
‘Vi ser en vedvarende effekt’
’Borgere fik ændret døgnrytme med dynen og kunne nu deltage i træning og aktiviteter’


Ud over Protac Kugledynen® Granulat og Protac MyFit® er der en række andre produkter, som med fordel kan bruges til samme målgruppe:

Protac SenSit®
En sansestimulerende kuglestol med ”vinger” som omslutter brugeren, giver tryghed og afspænder kroppen. Stolen kan f.eks. anvendes i fællesrum og gøre det muliggøre social deltagelse. Den kan med fordel anvendes sammen med Protac SenSit® Frame, - et stativ til stolen, som bl.a. gør det nemmere for borgere med nedsat funktionsevne at komme op af og ned i stolen.

Protac KneedMe®
Et knætæppe med sansestimulerende kugler, der er intuitivt at anvende og med fordel kan bruges til at gøre ADL-aktiviteter og plejesituationer mere trygge.

Protac SensOn®
En sansestimulerende krave, der afspænder nakke, skuldre og bryst. Kraven er diskret og behagelig at have på, og kan dæmpe uro og angst og give en bedre kropsfornemmelse.

Protac SensCircle®
Formbar og sansestimulerende pude med kugler indeni. Puden kan bøjes og svøbes og giver utallige muligheder for aktivitet, afslapning, hvil og lejring.

Tryk på enter for at søge