Gruppe Titel Forfatter Link
ADHD og autisme ADHD-foreningen
ADHD og autisme ADHD hos børn og unge Region Hovedstaden, Børnepsykiatri
Afspænding og stress Afspænding, ro og berøring Kerstin Uvnæs Moberg 2002
Angst og PTSD Angsten i kroppen Hanne Coerman (2018)
ADHD og autisme Autisme-foreningen
ADHD og autisme Autismens ABC Anita Neander Knutzen, 2016
ADHD og autisme Autismerejsen: Guide & coping strategier til forældre til børn med autisme Marianne Norby de Paoli (2020)
Børn og motorik Barn i bevægelse Lotte Gerdes 2006
Sanseintegration og sansestimulation Basale Stimulation Peter Nydahl, 2008
Børn og motorik Børns motorik er en nød, vi ikke har knækket Jonna Toft
Ergoterapi Brug af Protac MyFit® i Væksthusets uddannelsespraktik Mia Dahl Jensen
Ergoterapi Christinas rum - brug af Protac MyFit® i ergoterapien Trine Vu - Ergoterapeuten
Søvnforstyrrelser Dårlig søvn er en trussel mod helbredet Alice Jessie Clark et al.
Demens Demens og Alzheimer Alzherimerforeningen
ADHD og autisme En antropolog på Mars Oliver Sachs, 1995
Psykiatri En simpel metode kan gøre en stor forskel for at mindske brugen af tvang i psykiatrien Signe Thomsen, Politiken (2021)
Ergoterapi Ergoterapeutiske redskaber Eva Wæhrens, 2008
Ergoterapi Ergoterapeutisk undersøgelse af somatiske patienter Merete Dekkers, 2008
Børn og motorik Ergoterapi og børn Mette M Andersen et al. 2003
ADHD og autisme Familieliv med ADHD Anne Worning og Jan Bjerregaard 2010
Psykiatri Få styr på sanserne i en forstyrret verden Anne Ungermand og Louise Svendsen (2006)
Børn og motorik Fortabt i skolen Ross Green, 2009
Afspænding og stress Fra overlevelse til overskud Henrik Krogh, 2008
Psykiatri Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje Frederik Alkier Gildberg, Birgitte Lerche (2021)
Ergoterapi Grundbog om hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelser Åse Brandt et al. 2010
Sanseintegration og sansestimulation Implementing Ayres Sensory Integration Roseann C. Schaaf 2015
Børn og motorik Inklusion i idrætsundervisningen Handikapidrættens Videnscenter 2008
Neuropædagogik In search of memory Eric Kandel, 2006
Sanseintegration og sansestimulation Integrativ neuropædagogik: en grundbog (VISS) Anna Marie Langhoff Nielsen og Søren Lytzau (2019)
ADHD og autisme Jeg er autist Temple Grandin et al. 1993
Børn og motorik Kapitel 3: Sanseintegration. I: Ergoterapi og børn. Udvikling, aktivitet og deltagelse. (4. udgave) Rita Bonke & Ina Hass (2020)
Sanseintegration og sansestimulation Kort om krop, sanser og bevægelse Danmarks Evalueringsintitut (2020)
Ergoterapi Kreativitet i ergoterapi Gunner Gamborg et al. 2013
Børn og motorik Kropumulige unger Gudrun Gjesing 1993
Sanseintegration og sansestimulation Lev sanseligt Winnie Dunn 2012
Neuropædagogik Mennesket i hjernen - grundbog i neuropædagogik Kjeld Fredens 2006
Børn og motorik Motorisk usikre børn Helle Østergaard 2008
Uderehabilitering Naturen har stor betydning for succesfuld rehabilitering Vejlefjord
Demens Nye vinkler på demens - hvad enhver bør vide Esther Davidsen et al.
ADHD og autisme På begge sider af bordet Linda Mortensen, 2008
ADHD og autisme Plads til forskellighed Danske professionshøjskoler (2021)
Børn og motorik Play in Occupational Therapy for Children L. Diane Parham, Linda S. Fazio 1997/2008
Uderehabilitering Rehabilitering ude - nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen Anne-Merete Kissow (2019)
Sanserum Ro på - sanserum på bostedet Stubberupgård (artikel fra Ergoterapeuten) Lene Terkelsen
Psykiatri Sådan kan man reducere tvang i psykiatrien Jonna Toft
Sanseintegration og sansestimulation Sansebørn og sansetrolde Kirsten Teichert
Demens Sansedeprivation, hudsult og udadreagerende adfærd hos ældre Birgitte Gammeltoft (2019)
Sanseintegration og sansestimulation Sanseintegration hos børn A. Jean Ayres, 2. udgave 2007
Sanseintegration og sansestimulation Sanseintegration hos voksne Birgitte Gammeltoft, 2016
ADHD og autisme Sanseintegration i dagbehandling Arendse Notarmaso og Nadia Rasmussen, 2019
Sanseintegration og sansestimulation Sansernes betydning for den motoriske udvikling Viden på Tværs, Nanett Borre (2016)
Sanseintegration og sansestimulation Sanser og sanseintegration Rigshospitalet om sansernes betydning
Sanserum Sanserum i det intensive rehabiliteringsafsnit Ilone Dolmer
Sanserum Sanserum i psykiatrien giver ro Mie Skovmand Christensen (2015)
Sanseintegration og sansestimulation Sansestimulering Birgitte Gammeltoft, 2013
Sanseintegration og sansestimulation Sansestimulering for at bedre sanseintegration VISS. Birgitte Gammeltoft
Sanseintegration og sansestimulation Sansestimulering for at bedre sanseintegration hos voksne - en praksisbeskrivelse Birgitte Gammeltoft, 2019, 4 udgave.
Demens Sansestimulering for mennesker med demens Nationalt videnscenter for demens (2020)
Børn og motorik Så sid dog stille Dagmar Dietz, 2006
Sanseintegration og sansestimulation Sensationel Kids Lucy Jane Miller, Ph.D OTR, 2007
Sanseintegration og sansestimulation Sensory Integration : Theory and Practice Anita C. Bundy; Shelly J. Lane; Shelley Mulligan; Stacey Reynolds (2020)
Sanseintegration og sansestimulation Sensory Integration - Theory & Practice Anita Bundy et al. 1994/2002
Afspænding og stress SIND om stress SIND
Sanseintegration og sansestimulation Skjulte handikaps Birgitte Christensen Gammeltoft 2012
Sanserum Snoezelen og sanserum Dorthe Møller Johnsen,
ADHD og autisme Sofias egen bog Marta Tikkanen 1994
Søvnforstyrrelser Søvnforstyrrelser hos børn og unge Anne Birgitte Alexius Agersted & Anne Katrine Pagsberg (2021)
Søvnforstyrrelser Søvn og søvnproblemer Rigshospitalet om søvn
Søvnforstyrrelser Søvn og Sundhed Poul Jennum et al. (2015)
Psykiatri Stimulering af sanserne begrænser tvang og medicin Jonna Toft (2021)
ADHD og autisme Stimulering af sanserne begrænser tvang og medicin Jonna Toft, m. baggrund i Charlotte Andersen (2021)
Børn og motorik Svøb dit barn Kirsten Sellin, 2006
Angst og PTSD Tegn og reaktioner på traumatisering hos børn, der udsættes for vold Anne Thomsen, Socialstyrelsen (2019)
ADHD og autisme Too Lord, too Brighton, too fast, too tight Sharon Heller, 2002
Sanseintegration og sansestimulation Touching - the human significance of the skin Ashley Montagu, 1986
ADHD og autisme Træning af sanserne kan hjælpe børn med ADHD Camilla Tjott
Sanseintegration og sansestimulation TrasMo - tidlig registrering af sansemotoriske færdigheder hos børn Birte Engmann, 2012
Angst og PTSD Traumer i psykiatrien Sofe Folke & Cæcilie Buhmann (2021)
Uderehabilitering Uderehabilitering Videnscenter om handikap
Børn og motorik Uro i timerne er årsag til mistrivsel i skolen Skole og forældre
Børn og motorik Urolige og ukoncentrerede børn Angeren Trillingsgård et el. 2006
Ergoterapi Vejen frem Patricia M. Davies, 1996
Demens Viden og erfaringer om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet Sundhedsstyrelsen (2019)
Sanseintegration og sansestimulation Viden om sanser Ergoterapeut Solveig Radut
Uderehabilitering VI SKAL MERE UD - Grønbog om naturen som ressource i sundhedsindsatser Rehabiliteringsforum Danmark
Tryk på enter for at søge