Bedre trivsel og trygge læringsmiljøer med fokus på sanserne


Hvad er sanseintegration?
Sanseintegration betegner den proces, som sorterer og bearbejder sanseindtryk i hjernen - og en velfungerende sanseintegration er altafgørende for vores daglige trivsel.

Hvordan kan kugler hjælpe?
Protacs produkter indeholder sansestimulerende kugler, og deres bevægelser og dynamiske tryk på kroppen påvirker sansesystemet gennem muskel-led-sansen og berøringssansen. Dermed styrkes kropsfornemmelsen, og giver ro til krop og hjerne.

Ro til læring
Brugen af sansestimulerende produkter kan på en enkel og naturlig måde afhjælpe angst og uro og skabe ro, tryghed, trivsel og bedre koncentration hos børn og unge.

Ro i klassen figur
Ph.d-projekt hos Protac af ergoterapeut Ann Nielsen: 
Formålet med Ph-d-projektet er, at: 
'Afklare effekten af, at børn fra 6-12 år med sansesøgende adfærd systematisk anvender en Protac MyFit® kuglevest.' 

Projektet er et RCT-studie, og resultaterne er baseret på afprøvninger fra folkeskoler i hele Danmark. Vi forventer at kunne præsentere resultaterne primo 2024.

Ph.d-projektet tager udgangspunkt i erfaringerne fra Anns masterprojekt, hvor hun konkluderede:
 
  • Hver 5. elev i indskolingen har en sanseforstyrrelse, som kan være årsag til angst, uro og dårlig koncentration
  • 70% af disse børn har en sansesøgende adfærd

Link til Anns masterprojekt - 'Folkeskoleelevers sanseprofiler'

Vores erfaringer og cases viser, at mange sansesøgende børn og elever kan hjælpes med et sansestimulerende hjælpemiddel, og at målrettet fokus på sanseintegration er en effektiv og naturlig vej til ro i klassen. For det enkelte barn kan ro på sansesystemet medvirke til bedre trivsel, øget koncentration og en mere fokuseret indlæring.

Læs relevante cases her
 

Vi tilbyder:


  • Workshop på din skole om ”Sanseintegration og indlæring”
  • Besøg og oplæg af ergoterapeut
  • Fremvisning og afprøvning af sansestimulerende hjælpemidler
  • Tilbud på klassesæt
  • Vejledning i indretning af stillerum til mentale pauser
Tryk på enter for at søge