Motorisk uro

Motorisk uro kan være mange forskellige ting, og kan være symptom på mange forskellige problematikker.  Det kan f.eks. skyldes en tonusforstyrrelse, nedsat evne til at sanseintegrere, have en psykisk forklaring, skyldes en sansemæssig kræsenhed, ustabilt blodsukker, søvnproblemer, problemer med at mærke sig selv – eller helt banalt dårlig siddestilling. Begrebet ’motorisk uro’ er ofte forbundet med urolige børn, som bliver opfattet forstyrrende i klassen, fordi de har svært ved at sidde stille. Det er vigtigt at forstå, at det ikke skyldes bevidst dårlig opførsel, men altså kan skyldes en lang række faktorer, som kan afhjælpes. For nogle vil det være aktuelt at se på, hvornår på dagen uroen opstår, for andre er det mere bestemt af situationen.

Sansemæssig og motorisk uro opstår fordi hjernen mangler input fra kroppen – signalerne skal komme fra den proprioceptive sans, som netop giver hjernen besked om bevægelser i krop, muskler og led. Det er rigtig godt at bevæge sig – men det er ikke altid hensigtsmæssigt at være nødt til at bevæge sig. Det kan f.eks. være i en undervisningssituation, hvor det for nogle er rigtig svært at sidde stille i en hel lektion.
I den situation kan sansestimulerende hjælpemidler med bevægelige kugler som f.eks. Protac Kuglepuden®, Protac MyFit® eller Protac SenSit® være en stor hjælp – det hjælper både det urolige barn til koncentration og mindre skæld ud, det hjælper de øvrige børn i klassen at uroen mindskes, og det hjælper læreren til en bedre undervisning med færre afbrydelser og bedre trivsel i klassen. Når kuglerne i de sansestimulerende hjælpemidler bevæger sig lidt på brugerens krop, sendes signaler via den proprioceptive sans til hjernen. De signaler styrker brugerens kropsfornemmelse og virker beroligende. Det er samme beroligende effekt, som når vi instinktivt vipper med foden eller benene, hvis vi er urolige eller rastløse.

For mere information se vores webinar kaldet ’Ro i klassen’ det har særligt fokus på børn med motorisk uro, og hvordan sanseintegration kan hjælpe dem og deres pårørende >

Læs cases relateret til motorisk uro herunder.

10-årig dreng med autisme og svær ADHD

Drengen oplever stor motorisk uro, tankemæssig/psykisk uro, store koncentrationsmæssige udfordringer, og han er meget let afledelig. Drengen har en belastningsreaktion og lider af angst. Derudover har han store sansemodulations- og integrationsmæssige vanskeligheder.

Vi pakkede madrassen op sammen en mandag. Drengen lagde sig på den og kunne med det samme sige, at det føltes rart. Han har siden anvendt den ved alle pauser, ofte når han har ligget på gulvet og leget og når han fx har ligget i sofaen. Drengen fortæller, og det oplever vi andre også, at han meget bedre kan slappe af, få ro på kroppen og bedre kan koncentrere sig om det, han er i gang med. Hans krop holder sig langt mere i ro, og han skifter ikke stilling og position så ofte. Vi oplever også, at han bliver i en aktivitet længere tid ad gangen, end når han ikke ligger på Protac® BallBase.

Om aftenen har drengen svært ved at falde i søvn og svært ved at blive i søvnen, selv om han sover med Protac Kugledynen®. Drengen er meget urolig både fysisk og verbalt, når han skal sove, og det kan tage meget lang tid, før det kommer ro på hans krop, tanker og bekymringer. Topmadrassen har gjort en meget stor forskel for ham. Han ligger stiller, taler fortsat, men meget mindre. Han vender sig måske om 2 gange, før han sover, hvor han før kunne ligge i utallige stillinger og sidde op osv., mens han forsøgte at falde i søvn. På den måde er indsovningstiden faldet fra over 60 minutter til max 20 minutter.

Både vi og drengen oplever, at han vågner mere udhvilet, og at han får større udbytte af sine pauser hen over dagen, end han gjorde før han havde en Protac® Ballbase. Drengen bruger begge sider af topmadrassen – han har mest sovet på den ekstra bløde side og har brugt begge sider til afslapning.


12-årig dreng på 12 år med autisme, ADHD, Tourette syndrom og OCD

Drengen har meget motorisk og tankemæssig uro og herudover har han mange tics hen over en dag og store sansemodulations og –integrationsmæssige vanskeligheder. Drengens krop bliver meget urolig fysisk og verbalt, når han er træt, overstimuleret, ikke ved, hvad han skal eller er i overkrav. Han er fuldt skolevægrende og er derfor hjemme hele dagen. Her er dagen meget struktureret og forudsigelig – herunder også pauserne. Drengen sidder ofte i sin SenSit stol i pauserne og/eller når han ser iPad. Det har været et rigtig godt supplement med BallBase, fordi den stimulerer kroppen på en anden måde, og fordi den er nemmere at flytte og kan anvendes i en seng og i sofaen. Drengen har den primært liggende i sit sanserum og søger den aktivt, hvilket er noget, han ellers har svært ved. Han kan mærke, at den hjælper ham. Han sidder oftest på den i 10-15 minutter.

’Normalt sidder jeg i SenSit-stolen, når jeg holder pauser, men jeg har brugt BallBase på mit gamerværelse. Her har jeg siddet eller ligget på den i min seng, når jeg har holdt pause eller min krop er blevet for vild.’

’Jeg slapper meget bedre af i min krop, når jeg ligger på den. Er mere rolig. Jeg falder også meget hurtigere i søvn. BallBase er god at slappe af med. Generelt gør den mig mere afslappet og det føles dejligt at ligge på den.’


18-årig kvinde med nervøs spisevægring

Kvinden er indlagt på lukket afdeling og lider af svære symptomer på både motorisk og psykisk uro, søvnløshed og hyperaktivitet og har et meget lavt BMI. Hun oplever, at hun med Protac® BallBase kan sove 5-7 timer ad gangen, som hun ellers ikke har gjort meget længe og at hele kroppen får ro.


5 år dreng med motorisk uro og søvnforstyrrelser

Vores dreng har altid haft svært ved at finde ro. Nu hvor han har fået Protac SenSack® beder han selv om, at få den med i sofaen, når vi læser og han falder hurtigt til ro. Når han skal sove, beder han selv om soveposen - og han sover langt de fleste nætter i sin egen seng, i stedet for at komme ind til os om natten. 


5-årig dreng der lider af autisme

Vores dreng på 5 år lider af autisme og deraf også motorisk uro og søvnforstyrrelser. Han har haft god gavn af at sove på topmadrassen, og han har både oplevet at falde hurtigere i søvn og at sove tungere og bedre. Han har både brugt den om dagen til hvil og afslapning og til at sove på om natten.


Meget urolig dreng i børnehave

Drengen prøver Protac Kuglepuden® til en høj børnestol, og den hjælper ham til at sidde mere roligt. Derefter får han også Protac GroundMe® under fødderne, og det betyder, at han bliver væsentlig mere opmærksom og rolig og kan følge med i, hvad der sker rundt om bordet.


12-årig med meget motorisk uro

Knætæppet Protac KneedMe® givet ham lige den ekstra ro, han har brug for, for at kunne blive siddende ved spisebordet både i skolen og hjemme. Tidligere blev han nødt til at rejse sig, når han blev urolig og fik ofte ikke spist færdig. Generelt er han i bedre humør nu og viser overskud i forhold til klassekammeraterne. Han kan bedre overskue valg af aktiviteter og de valg, som personalet giver ham, når han bliver angst og urolig.


Pige med dårlig siddestilling hjælpes af Protac Kuglepuden®

En 6-årig pige, som går til taletræning, har en lav tonus i de posturale muskler. Det betyder, at hun har svært ved at sidde opret på en stol i ret lang tid, men falder ofte sammen og glider ned på gulvet. Da hun prøver at sidde på Protac Kuglepuden® kan hun bedre sidde rigtigt på stolen og koncentrere sig i den halve time, som taletræningen varer uden at blive træt og uden at falde sammen.


2 drenge med meget motorisk uro

Børneterapeuten placerer Protac Kuglepuden® på sædet samt under fødderne. Det har en overraskende positiv effekt på drengenes siddestilling, på deres evne til at sidde stille og på deres koncentration. Skolen bruger Protac Kuglepuden® i undervisningstimerne, ved måltidet, samt ved de aktiviteter, hvor børnene skal sidde stille og arbejde fokuseret.


Protac Kuglepuden® hjælper voksen kvinde med sklerose

En 45-årig kvinde med dissemineret sklerose går til behandling pga. balanceproblemer og finmotoriske problemer. Hun har også mange smerter i lænden. Hun sidder på Protac Kuglepuden® mens hun laver håndoptræning, og oplever en aflastning af smerterne i lænden og får desuden balancetræning af kuglernes bevægelser.


Motorisk uro afhjælpes med Protac Kuglepuden®

To drenge på specialskolen, hvor jeg underviser, er meget hypermobile samt noget motorisk urolige. Børneterapeuten placerer Protac Kuglepuden® på sædet og under fødderne på drengene, hvilket overraskende hurtigt har en positiv effekt på drengenes siddestilling, evne til at sidde stille og koncentration. Skolen bruger kuglepuden i undervisningstimerne, spisesituationen og til andre aktiviteter, hvor børnene skal sidde stille og arbejde fokuseret.


Hypermobil dreng med lav tonus hjælpes af Protac Kuglepuden®

En 8-årig dreng med lav tonus i de posturale muskler og meget hypermobile led har svært ved at sidde stille på en stol i timerne og derhjemme i spisesituationen. Drengen falder sammen og søger støtte ved at hvile sig på skrivebordet (også siddekammeratens). Han er rastløs og sidder i akavede stillinger. Da drengen prøver at sidde på Protac Kuglepuden® kan man straks se en forskel i drengens holdning og evne til at sidde opret/ stille. Drengen bliver hurtigt meget glad for kuglepuden. Skolen køber en kuglepude til drengen, og han får bevilget en kuglepude til brug i hjemmet i spise- og lektiesituationen (skrevet af børneterapeuten).


Børnehavedreng hjælpes til bedre opmærksomhed med Protac Kuglepuden®

En 4-årig dreng har svært ved at bevare opmærksomheden, når han skal sidde og spise, hvilket er et stort problem både i børnehaven og derhjemme. Han prøver at sidde på kuglepuden på han TripTrap-stolen, og kuglepuden hjælper ham til at sidde mere roligt. Han prøver også at få en kuglepude under fødderne på det nederste bræt, og det betyder, at han bliver væsentlig mere opmærksom, rolig og kan følge med i, hvad der sker rundt om bordet.


11-årig dreng med motorisk uro

Jeg kan godt lide at have den på - det føles ligesom at få et kram, men det kan man jo ikke få hele tiden!"


7-årig dreng, meget motorisk urolig

"Da vi fik lov at låne Protac MyFit® kuglevesten i en weekend, blev hele weekenden helt anderledes rolig for alle parter, og kuglevesten er helt klart forklaringen på det."


14-årig dreng med ADHD og motorisk uro

Forældre udtaler: "Peter bruger Protac MyFit® kuglevesten i perioder, hvor han føler sig urolig og opfarende. Kuglerne og materialet gør helt tydeligt, at han falder til ro og bedre kan mærke sig selv. Han er lige så glad for kuglevesten, som han er for Protac Kugledynen® - med kuglevesten kan han opnå samme trygge følelse om dagen, som dynen giver ham om natten”


73-årig kvinde Alzheimer-demens, meget motorisk og psykisk urolig og vandrer hvileløst omkring

Kvinden har meget svært ved at falde til ro, og vandrer hvileløst omkring uden at kunne koncentrere sig om noget. Med Protac MyFit® kuglevesten på falder hun til ro, og man kan se at hendes ansigtsudtryk bliver blidere.


1-årig dreng, der ofte vågner om natten

Vores søn har haft udfordringer med det lange søvnstræk om natten. Det er nok ikke meget anderledes end mange andre småbørnsfamilier har oplevet, men vi tænkte, at det kunne være interessant at prøve Protac Kugledynen® Allerede første nat så vi en klar forbedring. Han vågnede kun en enkelt gang, hvor vi måtte ind til ham og trøste ham. Før i tiden var det ikke unormalt, at han vågnede 8-10 gange i løbet af en nat, og det kunne tage lang tid at få ham til at falde til ro igen. Det virker som om, at dynen giver ham ro og tryghed. Vi har oplevet, at vi kan høre han vågner med et lille "piv", men umiddelbart hurtigt falder i søvn igen. Før i tiden virkede det som om, at han ville vågne helt op i disse situationer, og ville have brug for trøst og blive puttet igen. Vi er nu der, hvor han maksimalt vågner to gange om natten, og mange nætter sover han fuldstændig igennem, hvilket var ekstremt sjældent, før vi benyttede os af dynen.


9 mdr gammel dreng, meget motorisk urolig og voldsom

9 mdr gammel dreng, som altid har været utilfreds og motorisk meget urolig og voldsom. Han undersøger kun kortvarigt legetøj og skal underholdes meget. Han kan ikke finde ro til at slappe af, og bliver panisk når han f.eks. skal i bad. Det tager lang tid at få ham til at sove, og han sover meget let og forstyrres af selv svage lyde. Han ligger meget uroligt, banker benene ned i madrassen  og slår om sig med armene. Da han prøver Protac Kugledynen® Baby ses der allerede efter få nætter en forandring. Han sover nogle nætter helt uden at vågne, og hvis han vågner kan hans forældre hurtigt få ham til at sove igen. Han bliver mere glad og mindre frustreret i dagtimerne og begynder at kunne slappe af og kæle, når han sidder hos sine forældre. Han begynder at kunne komme i bad og begynder også at eksperimentere og undersøge legetøj i længere tid.


Dreng, 6 år med motorisk uro

6-årig, meget urolig dreng oplever at finde ro og kunne slappe af med Protac Kugledynen® Calm. Han får meget fint sat sine egne ord på oplevelsen: ”Mor, det er som om, at jeg smelter, når jeg sover med den dyne”


10- årig dreng med motorisk uro og store SI-vanskeligheder

Drengen har været udsat for massivt omsorgssvigt i sine første leveår og har store SI-vanskeligheder. Han er motorisk meget urolig og har specifikke indlæringsvanskeligheder. Drengens adoptionsforældre fortæller, at de har svært ved at få ham til at sove, at han sover meget uroligt, og at han ofte vågner om natten. Efter afprøvning af Protac Kugledynen® Calm fortæller de også, at drengen efter få dages tilvænning nu sover hele natten. Efter yderligere et par nætter bliver det også langt lettere for ham at falde i søvn.


6-årig dreng med meget motorisk uro og tendens til at være selvdestruktiv

Fra drengen begynder at sove med Protac Kugledynen® Flexible oplyser hans forældre, at han sover halvanden time længere om morgenen, og de oplever ham som mere rolig, når han vågner, Han snakker om dynen og glæder sig til at blive puttet i den. Han vil også have den med, når han overnatter andre steder.


63-årig kvinde med Huntington Chorea

Vores beboer med Huntington Chorea fortæller, at hun i flere år konstant har haft en indre uro. Rent sensorisk handler det om, at hendes muskelfibre konstant trækker sig sammen, samt at sygdommen også giver perceptionsforstyrrelser bl.a. interoceptivt. Det betyder, at hun konstant er på mærkerne og føler en anspændelse. Den motoriske uro har derfor en effekt på den psykiske uro. Vi erfarer, at hun føler tryghed, når hun føler, at hun bliver omkranset og bliver proprioceptivt stimuleret. Hun har derfor stor glæde af Protac SenSit® kuglestolen. Kvinden bruger stolen, hvis hun har brug for at trække sig, eller hvis hun skal sidde i en samtale. Kvinden er meget bevidst om, hvornår hun har brug for de stimuli, som stolen kan give hende. Endvidere sover hun med Protac Kugledynen® om natten. Hun forklarer, at det giver hende ro, og at hun slapper af herved, og at hun oplever en øget energikapacitet efter integreret sanseintegration i hendes hverdag, og en positiv øget affektiv tilstand.


48-årig kvinde med motorisk uro

48-årig kvinde med tendens til depression og udpræget motorisk og indre uro. Med Protac SensOn® oplever hun, at blive mere samlet og rolig, og hun synes, at den er rar at have på.


5-årig pige med store søvnforstyrrelser og meget motorisk urolig

Protac SenSack® er er et lækkert produkt, og kvaliteten virker god. Den er meget brugervenlig for en 5-årig, og den har bestemt forbedret søvnen hos hende.


6-årig dreng, motorisk urolig og meget let afledelig

Efter at have prøvet Protac SenSit® kuglestolen nogle gange i ergoterapeutisk træning siger drengen: "Du skal fortælle min mor, hvor man kan købe sådan en stol". Drengen nyder at været gemt under nakkepuderne; sidestykkerne er over ham og han ønsker også at have kugledyne over sig imens. Da forældrene ser den nydelse, stolen medfører, konstaterer moderen siger: "Det ender med, at vi må eje den stol. Intet intet andet giver så meget ro hos vores søn".


Se andre problematikker og arbejdsområder:

Tryk på enter for at søge