Bevilling af hjælpemidler som f.eks. Protac Kugledynen®

Der har gennem tiden været forskellige forhold, som har været afgørende for bevilling af hjælpemidler og i dette tilfælde søvnhygiejniske hjælpemidler som Protac Kugledynen®.

I gældende udmelding understreger Ankestyrelsen , at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering for hvert enkelt produkt, der ansøges om ud fra parametre som bl.a.:

- Produktets udbredelse og om det forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkning i almindelighed
- Produktets funktionalitet
- Om produktet findes i forskellige farver, størrelser og prisklasser
- Om produktet alene henvender sig til mennesker med funktionsnedsættelser
- Produktets prisniveau

Protac Kugledynen® har en handikapkompenserende funktion og er udviklet som et hjælpemiddel til at hjælpe mennesker med varig funktionsnedsættelse. Den anses ikke som et forbrugsgode og sædvanligt indbo. Derfor kan den fortsat bevilges som et hjælpemiddel (efter §112).

Protac Kugledynen® er kendetegnet ved:


- Protac Kugledynen® har en særlig funktion, der alene har til formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne

- Protac Kugledynen® er udelukkende udviklet som et hjælpemiddel, og kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne

- Protac Kugledynen® henvender sig alene til mennesker med varige funktionsnedsættelser

- Protac Kugledynen® forhandles ikke bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkning i almindelighed

- Protac Kugledynen® indgår ikke i sædvanligt indbo

- Protac Kugledynen® forhandles ikke i en prisklasse, der anses for tilgængelig for den brede befolkning

- Protac Kugledynen® er CE-mærket som Medicinsk Udstyr, klasse I

- Effekten af Protac Kugledynen® er dokumenteret i flere videnskabelige studier, der løbende er bekræftet.
Derudover udarbejdes aktuelt et Ph.d.-projekt som omhandler Protac Kugledynen®.

Vi er vidende om, at begrebet ’kugledyne’ bliver brugt i flæng om flere typer dyner med tyngde og forskelligt fyld, og altså ikke kun om dyner med kugler i. Det giver anledning til mange misforståelser, og vi håber, at vi med ovenstående kan bidrage til mere klarhed og bedre forståelse.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Der sidder altid en terapeut ved telefon, som kan vejlede dig på tlf. 86194103 eller protac@protac.dk

Her kan du læse mere om vigtigheden af god søvn for børn og forskningsresultater med Protac Kugledynen®

Dreng inde under en kugledyne
Tryk på enter for at søge