Studiet er en opfølgning på et lignende projekt, som blev gennemført over fire uger tilbage i 2010 med en gruppe børn med ADHD og en kontrolgruppe med børn uden diagnose. Også den gang blev det dokumenteret, at Protac Kugledynen® reducerede børnenes indsovningstid med 38%, reducerede antallet af natlige opvågninger og dermed normaliserede børnenes søvnmønster. Op imod 70% af børn med ADHD lider af søvnproblemer.

Hovedpunkter fra projektet:
• Bekræfter at brugen af Protac Kugledynen® forkorter indsovningstiden med 40%
• Antallet af natlige opvågninger faldt med 16%
• Skolen oplevede en reducering af hyperaktivitet på 20%
• Børnenes adfærdsproblemer blev næsten halveret
• Derhjemme registres også en reducering af hyperaktivitet på 20%
• Børnene oplevede generelt forbedret daglig trivsel på 30%

Mindre hyperaktivitet og uopmærksomhed
Et alment kendetegn ved ADHD er, at børnenes ofte kan have svært ved at følge med i undervisningen i skolen. Tidligere undersøgelser har påvist, at der er en sammenhæng mellem dårligt søvnmønster og indlæringsbesvær. Derfor har de to typiske ADHD-symptomer, hyperaktivitet og uopmærksomhed, fået særligt fokus under forsøgsperioderne. Forældre og lærere blev bedt om at vurdere børnene ud fra en videnskabelig testmetode.

I begge projekter viser det sig, at børnenes lærere har bemærket en markant forbedring hvad angår hyperaktivitet, uopmærksomhed. I første projekt var det ca. 10 % og hele 20% i det andet projekt. Forskellen kan skyldes at det andet forsøg varede dobbelt så længe som det første, og effekten af den bedre søvn har dermed haft bedre tid til at fæstne sig. Dertil kommer at de registrerede tilfælde af adfærdsproblemer i perioden næsten blev halveret.

Forbedret funktionsniveau og livskvalitet
Forældrene observerede også store forbedringer på under forsøget. Udover den bedre søvn, bemærkede de også fald på ca. 20 % i uopmærksomheden. Mest bemærkelsesværdigt er det, at det daglige funktionsniveau steg med 30%. Det har stor betydning for barnets daglige trivsel og udvikling og selvsagt også på hele familiens velbefindende.

Bedre søvn – færre ADHD-symptomer
Studiet bekræfter, at børnenes søvn kan forbedres ved at bruge Protac Kugledynen® – især med det formål at forkorte indsovningstiden hos børn med ADHD. Når børnene falder hurtigere i søvn og vågner færre gange om natten, får de flere timers sammenhængende og dybere søvn. Den dybe søvn er afgørende for børns udvikling og trivsel.

Allan Hvolby fremhæver også, at søvnproblemer kan minde om ADHD-symptomer og kan modbevise ADHD som den rigtige diagnose. Han henstiller til søvnforstyrrelser søges løst, før der startes medicinsk ADHD-behandling.

Mere information om forskningsprojektet
Forfatter:
Allan Hvolby, børnepsykiater ved Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg. Artiklen er optaget i Journal of Sleep Medicine & Disorders i 2020

Titel:
The Application of Ball Blankets in the Treatment of Sleeping Difficulties in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Effect on Quality of Life and Daily Functioning. Læs hele artiklen >

Abstract: Søvnforstyrrelser er ofte en følgevirkning af ADHD. Både børn med ADHD og deres forældre fortæller oftere om søvnproblemer end andre uden diagnosen. Formålet med dette studie var at undersøge effekten af Kugledynen i forhold til indsovningstid, antallet af opvågninger, søvnens varighed, graden af ADHD-symptomer, daglig trivsel og livskvalitet på en gruppe af børn med både ADHD og søvnforstyrrelser (mål via aktigraf).

Metode: Studiet omfatter 36 børn ml. 8-13 år med en ADHD-diagnose. Deltagerne er rekrutteret efter at være henvist til en ambulant børne-eller ungdomspsykiatrisk afdeling. Deltagerne sov med Kugledynen i otte uger, og søvn, livskvalitet og daglig trivsel blev registreret.

Resultat: Brugen af Kugledynen over en otte uger lang periode forbedrede børnenes søvn, i særlig grad med hensyn til at nedsætte deres indsovningstid og deres ADHD-symptomer. Den daglige trivsel og livskvalitet blev forbedret. Protac Kugledynen® var den eneste nye intervention i gruppen i den otte uger lange periode.

Projektets konklusion: Vi konkluderer, at Kugledynen™ kan være en effektiv non-pharmakologisk behandling af søvnforstyrrelser inden for ADHD.

Protac præciserer, at projektet er foretaget med Protac Kugledynen® Flexible med 50 mm kugler, og at børnene har sovet med denne variant i 8 uger.

Tryk på enter for at søge