Infograph omkring myfit
Dansk Ph.d.-projekt fastslår:

Protac MyFit® hjælper elever til øget koncentration og til at føle sig bedre tilpas

I hver klasse i indskolingen sidder der i gennemsnit 5 elever med en sanseforstyrrelse – af dem har hele 70% en sansesøgende adfærd, som kan virke forstyrrende både på resten af klassen og på klassens undervisere udover at det selvfølgelig påvirker børnenes egne evner til indlæring og til at skabe gode, sociale relationer.  

Disse resultater kommer fra ergoterapeut Ann Nielsens kandidatprojekt. Inspireret af det projekt har Ann lavet et Ph.d.-projekt, som tager udgangspunkt i brugen af Protac MyFit® og kuglevestens beroligende effekt på børnene. Ann Nielsen har arbejdet med flere hypoteser under projektet, bl.a. at netop sanseforstyrrelserne er med til at spænde ben for børnenes evner, motivation og glæde ved at deltage i hverdags- og skolerelaterede aktiviteter.

Ann finder flere bemærkelsesværdige resultater i sine undersøgelser, og kan fastslå, at brugen af Protac MyFit® har en positiv effekt på børnene både hvad angår deres opmærksomhed men også deres evne til at lære og ikke mindst deres tro på egne evner.

’Børnene selv fortæller, at kuglevesten hjælper dem med at føle sig bedre tilpas, de oplever at blive bedre til at koncentrere sig, og studiet viser en signifikant forbedring af elevernes tro på egne evner’, udtaler Ann Nielsen

Barnets trivsel er altafgørende

Trivsel og særligt mistrivsel blandt eleverne i danske skoler er et meget omdiskuteret emne, som både omfatter barnets egen trivsel, klassetrivslen og lærerens arbejdsmiljø på skolen. Til trods for den store fokus, er det en svær problemstilling at løse. Når et barn har en sansesøgende adfærd, vil det i mange tilfælde fylde meget i klasseværelset, og barnet vil have svært ved at opfylde de krav, der bliver stillet både fagligt og socialt.  

Relateret til Ph.d.-projektets resultater kan elevernes tro på egne evner, deres koncentration og indlæring således forbedres ved at sætte fokus på elevernes sansebehov og anvende kuglevesten, der er udviklet til selvsamme formål. I sidste ende vil det ikke kun have betydning for de berørte elever, men også for deres familier, de øvrige elever i klassen og elevens undervisere i skolen.

’Jeg er virkelig stolt af, at vi kan bidrage til at nedbringe mistrivsel blandt børn og unge med en ikke-medicinsk løsning, som er nem at bruge i dagligdagen og som hjælper både børnene selv, deres familier og deres lærere’, udtaler adm. dir. ved Protac, Natascha Sandberg Hytting

Myfit projekt grafik

FAKTABOKS


Signifikant stigning i tro på egne evner
Den randomiserede del af undersøgelsen (med kontrolgruppe) omfatter 142 børn i alderen 6-12 år fra 25 folkeskoler i Danmark. Undersøgelsen viser, at børn med sansesøgende adfærd oplevede en signifikant stigning i tro på egne evner i skolesammenhæng, når de benyttede kuglevesten.

Flere af eleverne fortæller derudover selv, at kuglevesten hjalp dem til at føle sig bedre tilpas, at de havde lettere ved at koncentrere sig, og at den hjalp dem til en positiv status i klassen.

Mestre egen læring
Lærerne observerer: 30 % af eleverne forbedrede deres evner til at mestre egen læring

Forbedret opmærksomhed
Børnenes forældre registrer:

  • · 39% af børnene fik forbedret deres opmærksomhed
  • · 34% af børnene fik forbedret kropsopfattelse
  • · 33% af børnene havde mindres hyperaktivitet

Hvad er en sanseforstyrrelse?
Sanseforstyrrelser gør det svært for hjernen at bearbejde og sortere i de mange sanseindtryk, som vi konstant modtager. Det er meget individuelt, hvordan både voksne og børn reagerer på sanseinput – nogle reagerer på lyd, andre på lugte, andre igen på et øget behov for bevægelse. Men ved at være bevidst om sit sansebehov og de nødvendige hensyn, kan man både hjælpe sig selv og andre til en bedre trivsel.

Protac MyFit®
Kuglevesten sidder helt tæt til kroppen og har kugler på bryst, mave og ryg, og de bevæger sig lidt, hver gang barnet selv bevæger sig. På den måde giver kuglerne dybe, dynamiske og punktvise tryk på kroppen, og det stimulerer barnets muskel-led-sans og berøringssans. Det forstærker barnets kropsfornemmelse, virker beroligende og dæmper angst, hyperaktivitet og stress – også når barnet sidder stille med koncentrationskrævende aktiviteter som f.eks. læsning.

Kilde: Ann Nielsen, Ph.d. fra Syddansk Universitet
CALM. Feasibility tests and evaluation of the” Composed for Attention and Learning with Myfit Ball-vests” intervention for children exhibiting sensory seeking behavior. SDU. The Faculty of Health Sciences, National Institute of Public Health University of Southern Denmark.

Ph.d.-relaterede artikler af Ann N. Nielsen

2020
Masterprojekt, Can.san. ergoterapi ‘Viser bl.a. at ca. hver femte elev i indskolingen har en sanseforstyrrelse

Link til artiklen >
2021
Masterprojekt, Can.san. ergoterapi ‘English article on Master project

Link til artiklen >
2022
'Feasibility-article’ beskriver metode og tilgang til projektet.

Link til artiklen >
2023
Artikel som beskriver den 'CALM-intervention' som er udviklet til projektet. 'CALM-interventionen havde en positiv effekt på børnenes aktivitetskompetence’

Link til artiklen >
2023
Artikel som beskriver lærernes og forældrenes erfaringer med børnenes brug af Protac MyFit® og en række hovedpunkter ved hele projektet offentliggøres.

Link til artiklen >
Tryk på enter for at søge