Faglighed, udvikling og forskning

Protacs kerneværdier er faglighed, udvikling og forskning. Derfor prioriterer vi at få dokumenteret vores produkters effekt, og på den fagligt underbygge de mange positive tilbagemeldinger og cases, som vi gennem alle årerne har fået fra brugere og terapeuter.



2024

Ph.d-afhandling dokumenterer effekten af Protac MyFit® på børns koncentration i indskolingen

Ph.d. og ergoterapeut Ann Natasja Nielsen har undersøgt effekten af Protac MyFit® kuglevesten på sansesøgende børns deltagelse i skoleaktiviteter, børnenes koncentration, ro og fokus i undervisningen. Børn med sansesøgende adfærd har begrænset deltagelse og koncentration i aktiviteter i skolen, hvilket uundgåeligt påvirker deres muligheder for indlæring. Afhandlingen dokumenterer bl.a. en signifikant forbedring af børnenes tro på egne evner og både lærere og forældre ser en forbedret koncentration hos børnene efter brug af vesten.

Ann's kandidatstudie fra 2018 omhandlede samme emne og blev præmieret med Ergoterapeutforeningens Kandidatpris. Her kan læses et uddrag af kandidatstudiet: "Folkeskoleelevers sanseprofiler >" Læs mere om Ann Natasja Nielsens Ph.d.-afhandling



2021

Protac Kugledynen® hjælper voksne med funktionsnedsættelse til bedre søvn
Den spanske læge Alex Gimeno-Ruiz har gennemført et forskningsprojekt, som konkluderer den dybe og proprioceptive stimulation, som kommer af at sove med Protac Kugledynen® (7 kg) er en effektiv og naturlig måde til at afhjælpe søvnproblemer hos voksne med funktionsnedsættelse. Projektet har evalueret på flere forskellige søvnparametre som samlet antal timers søvn, indsovningstid, antal vågne minutter i løbet af natten og søvneffektivitet. Derudover viste projektet at det for nogle af deltagerne var muligt at skære ned på det sædvanlige forbrug af sovemedicin og alligevel beholde deres forbedrede nattesøvn ved at sove med Protac Kugledynen®.

Læs hele artiklen fra Journal of Sleep Medicine & Disorders


2020

Protac Kugledynen® hjælper børn med ADHD til normaliseret søvnmønster

Studiet er en opfølgning på et lignende projekt, som blev gennemført over fire uger tilbage i 2010 med en gruppe børn med ADHD og en kontrolgruppe med børn uden diagnose. Også den gang blev det dokumenteret, at Protac Kugledynen® reducerede børnenes indsovningstid med 38%, reducerede antallet af natlige opvågninger og dermed normaliserede børnenes søvnmønster. Op imod 70% af børn med ADHD lider af søvnproblemer.
Læs mere om projektet her >


2019
Protac MyFit® hjælper socialt udsatte unge gennem uddannelsespraktik

Projektet viser, at kuglevesten hjælper de unge til bedre at kunne sidde stille og kunne koncentrere sig i længere tid. Det viser også, at kuglevesten også hjælper de unge til bedre at kunne begå sig socialt i pauserne. Ydermere viser projektet, at brugen af kuglevesten har en positiv effekt på de unges generelle overskud og evne til at deltage i meningsfulde aktiviteter selv i timerne efter, at de har taget kuglevesten af.
Se en kort version af projektet her
Læs hele projektet her

2018

Sansestimulerende hjælpemidler hjælper borgere med demens til bedre trivsel og søvn

Pilotprojekt fra Aarhus Kommune dokumenterer, at Protacs produkter har en beroligende effekt på borgere med demens. Fysisk og psykisk uro dæmpet med 60% og generelt blev søvnforstyrrelser og velvære i det hele taget forbedret.
Læs mere om projektet her >


2018

Ph.d.-projekt undersøger effekten af Protac Kugledynen® ved søvnproblemer relateret til depression inden for psykiatrien

ErhvervsPh.d.-studerende og sygeplejerske Sanne Toft Kristiansen skal undersøge effekten af Protac Kugledynen® i behandlingen af søvnproblemer relateret til depression inden for den ambulante psykiatri. Depression rammer ca. 5% af den danske befolkning og er associeret med søvnløshed. Protac Kugledynen® er et non-farmakologisk alternativ til medicin, men implementeringen forudsætter dokumenteret effekt. Derfor er Sannes projekt yderst relevant og kan få betydning for mange mennesker
Læs Sannes første artikel om Ph.d.-projektet >


2017

Sanseintegration kan nedbringe brugen af tvang inden for psykiatrien

Forskningsprojekt i Danmark dokumenterer, at systematisk anvendelse af sanseintegration nedsætter brugen af tvang inden for psykiatrien. Projektet viste et fald på 38 % af brugen af tvang og et fald på 46% af brugen af tvunget medicin. Ergoterapeut Charlotte Andersen har fortsat sine tidligere studier og lavet yderligere resultater.
Læs mere om projektet
Læs mere om Charlotte Andersen forskningsprojekt Nedbringelse af tvang i psykiatrien (PDF)


2016

Sanseintegration kan nedbringe brugen af tvang inden for psykiatrien
Projekt nedbringelse af tvang i psykiatrien på Augustenborg Sygehus
Skrevet af: Ergoterapeut Anne Kolmos og ergoterapeut Charlotte Andersen, Psykiatrien i Region Syddanmark, marts – august 2013.
Nedbringelse af tvang i psykiatrien på Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark - slutevaluering (pdf) >

2015

Protac MyFit® kuglevesten hjælper børn med funktionsnedsættelse til bedre koncentration

Forskningsprojekt fra England i forhold til brug af Protac MyFit® vesten for børn funktionsnedsættelse. Resultaterne viste øget koncentration og deltagelse i aktiviteter, hvilket har udviklet børnenes evne for indlæring.
Protac MyFit® vest Acorn Park School study.pdf >


2013

Protac MyFit® kuglevesten hjælper voksne med funktionsnedsættelse til nedsat aggressiv adfærd
Forskningsprojekt fra Spanien med Protac MyFit® vesten til voksne med autisme, funktionsnedsættelse og hyperaktivitet. Brugen af vesten, forbedrede/stoppede den aggressive adfærd og nedsatte medicinforbruget.
Desuden forøgede det opmærksomheden og dæmpede stereotype bevægelser.
Spanish Research Project with Protac MyFit® vest >

2010

Børn med ADHD oplevede markant forbedring i deres søvnmønster med Protac Kugledynen®

Forskningsprojekt fra Syddansk Universitet skrevet afAllan Hvolby M.D., Ph.D. & Niels Bilenberg M.D., Ph.D. Projektet dokumenterer effekten af Protac Kugledynen® og at børnene med ADHD i projektperioden fik forkortet deres indsovningstid med 40%.
Læs mere om projektet(PDF)

Læs hele projektet


2009
Protac Kugledynen® kan hjælpe smertepatienter

Forskningsprojekt Tværfagligt Smertecenter, Ålborg Sygehus: anvendelse af Protac Kugledynen® til patienter med smerter. Dynen reducerer patienternes blodsukkerindhold og smerteniveau og derved forbedrer deres livskvalitet.
Forskningsprojekt Tværfagligt Smertecenter. Ålborg Sygehus anvender Protac Kugledynen® til smertepatienter.pdf >


2007
Protac Kugledynen® nedbringer komplikationer for børn med SI-problemer

Ergoterapeuterne Birgitte Søe Jensen og Pernille Worm skriver Masterafhandling ift. børn med sanseintegrationsproblemer. Brug af Protac Kugledynen® nedbringer komplikationer og har specielt positiv virkning på børns søvn.
Masterafhandling med Protac Kugledynen® til børn med sanseproblemer.pdf >

Protac Kugledynen® har en positiv effekt på søvn og velvære på psykiatrisk hospital i Malmø

70 % af deltagerne oplevede god eller rigtig effekt afProtac Kugledynen®
Læs artikel

Tværfaglig Masterafhandling viser, at Protac Kugledynen® kan give bedre nattesøvn, humør og koncentration for børn med SI-problemer.
At benytte Protac Kugledynen® kan give bedre nattesøvn, humør og koncentration for børn med sanseintegrationsproblemer. Det viser en tværfaglig masterafhandling i rehabilitering, som er lavet af en ergoterapeut og en fysioterapeut. Det dokumenteres herved videnskabeligt, at Protac Kugledynen® har en effekt. Læs mere ved at hente artiklen bragt i Ergoterapeuten februar 2007.
Masteropgave som pdf >


1996

Protac laver brugerundersøgelse for at vurdere effekten ift. fysisk og psykisk uro
Brug af Protac Kugledynen® har for størstedelen a brugere en ’god’ eller ’meget god’ effekt.
Protacs egen brugerundersøgelse på Protac Kugledynen® >



Tryk på enter for at søge