Forskere har dokumenteret, at Protac Kugledynen® har en særdeles positiv indvirkning livet hos børn med ADHD.

Undersøgelsen fra Syddansk Universitet er publiceret i det internationale fagtidsskrift Nordic Journal of Psychiatry. De to forskere bag undersøgelsen, professor i børnepsykiatri Niels Bilenberg fra Odense Universitetshospital og børnepsykiater Allan Hvolby fra Børne- og Ungdomspsykiatriske afdeling i Esbjerg, konkluderer, at Protac Kugledynen® er et relevant og effektivt hjælpemiddel til at minimere den tid, det tager for børn med ADHD at falde i søvn. I den periode, hvor børnene sov med dynen, blev indsovningstiden forkortet med næsten 40 procent og kom ned på niveau med de børn i kontrolgruppen, der ikke led af ADHD. I gennemsnit tog det kun et kvarter for børnene at falde i søvn, mens de sov med Protac Kugledynen®.

Færre opvågninger
Samtidig viser undersøgelsen, at børnenes tendens til at vågne om natten blev reduceret og kom ned på niveau med børn uden ADHD.

Hvert femte barn med ADHD, der deltog i undersøgelsen brugte i gennemsnit mere end 30 minutter på at falde i søvn uden Protac Kugledynen®. Men i de to uger, børnene sov med den dyne var der slet ingen børn, der nåede op på det niveau.

På samme måde blev antallet af enkeltstående aftener, hvor børnene brugte mere end en halv time på at falde til ro halveret, når børnene sov Protac Kugledynen®, så alle undersøgelsens børn – med eller uden ADHD – nåede samme niveau.

Under observation i fire uger
Undersøgelsen forløb over fire uger. Først blev børnenes søvnmønster målt i en uge, hvor de sov med almindelige dyne. Dernæst sov de 14 dage med Protac Kugledynen® for til sidst at sove en uge med almindelig dyne igen. Undersøgelsen viser, at børnene vendte tilbage til det urolige søvnmønster i den sidste uge af forløbet, da de igen sov en almindelige dyne.

Undersøgelse i børnenes hjem
De medvirkende børn sov i samtlige 28 forsøgsnætter i deres egen seng. De fik et måleinstrument på størrelse med et armbåndsur om håndleddet. Actigraph’en, som instrumentet kaldes, registrerede søvnmønstret, og samtidig førte børnenes forældre en søvn-dagbog.

En af de pudsige detaljer ved denne og andre undersøgelser af søvnmønsteret hos børn med ADHD er, at forældrene har en tendens til at opleve og registrere børnenes indsovningstid som længere end den faktisk er, når man måler den med elektronisk udstyr. Den tendens sås både hos forældre til børn med ADHD og hos forældrene til børn i kontrolgruppen.

Forskerne vurderer, at fænomenet kan hænge sammen med, at børnenes problematiske adfærd omkring sengetid fylder meget i forældrenes bevidsthed.

Øget koncentration og opmærksomhed
Et af kendetegnene ved børn med ADHD er, at de har svært ved at følge med i undervisningen i skolen. Tidligere undersøgelser har påvist, at der er en sammenhæng mellem dårligt søvnmønster og indlæringsbesvær. Forskerne målte derfor også, hvordan de typiske ADHD-symptomer, hyperaktivitet og uopmærksomhed, udviklede sig hos børnene under forsøget. Forældre og lærere blev bedt om at vurdere børnene ud fra en videnskabelig testmetode. Lærerne bemærkede en forbedring på omkring 10 procent både hvad angår hyperaktiviteten og uopmærksomheden, mens forældrene observerede forbedringer på 6 procent. Den positive effekt så desuden ud til at være langtidsholdbar, idet koncentrationen og aktivitetsniveauet holdt samme positive leje ind i den sidste uge af undersøgelsesforløbet, da børnene igen sov med normal dyne. Forskerne vurderer, at det måske ville have været muligt at se flere forbedringer i ADHD-symptomerne hos børnene, hvis undersøgelsesperioden havde strakt sig over længere tid.

Protac Kugledynen® og medicin
I forbindelse med brug af Protac Kugledynen® til personer med psykiske lidelser, har man diskuteret, hvorvidt Protac Kugledynen® kan erstatte brug af medicin. Forskerne bag den nye undersøgelse understreger, at de ikke specifikt har undersøgt medicinens indflydelse på undersøgelsesresultaterne, men Bilenberg og Hvolby slutter dog af med at understrege, at Protac Kugledynen® er et godt alternativ i behandlingen af søvnproblemerne hos børn med ADHD og et supplement til medicinsk behandling af børnenes ADHD-symptomer.

Link til artiklen i Nordic Journal: Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems >

Link til indslag på TVsyd >

Link til omtale på DR.dk >

Tryk på enter for at søge