Tvang i psykiatrien er et stort problem for patienter, personale og for samfundet. Et forskningsprojekt viser nu, at systematisk arbejde med sanseintegration og sensorisk modulering kan reducere tvang blandt psykisk syge.

Helt konkret ser nogle af projektets resultater således ud:

• Behovet for tvangsfikseringer faldt med 38 %
• Behovet for tvangsmedicinering faldt med 46 %
• Sammenlagt faldt behovet for tvang med 42 %

Forskningsergoterapeut, Charlotte Andersen, startede tilbage i 2013 et pilotprojekt for at belyse hvordan tvang i psykiatrien kan reduceres ved hjælp af sanseintegration. Og der er det sket meget siden. Pilotprojektet blevet færdigt og udvidet til et case study og dokumenterer nu, at systematisk arbejde med sanseintegration kan reducere tvang blandt psykisk syge – og forskningsartiklen blev i 2017 optaget i Nordic Journal of Psychiatry.

Studiet er baseret på SPI-metoden, der er udviklet i samarbejde med blandt andre Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syd, handler om at arbejde struktureret med menneskets sanser: Føle, hørelse, lugt, smag, syn, muskel-led-sansen og balancesansen. I metoden indgår et specielt tilrettelagt kursusprogram, så plejepersonalet lærer at forebygge tvangsepisoder ved at tilbyde patienterne sansestimulerende aktiviteter.

Forskningsartiklen hedder «Applying sensory modulation to mental health inpatient care to reduce seclusion and restraint: a case control studio» og er skrevet af Charlotte Andersen, Anne Kolmos, Kjeld Andersen, Volmar Sippel & Elsebeth Sten-ager og blev optaget i Nordic Journal of Psychiatry i juni 2017.

Den indledes med nedenstående abstract og kan i sin helhed købes her >

Background: Clinical training in managing conflicts and preventing violence seldom contains sensory modulation (SM) as a method to de-escalate and prevent restraint and seclusion. Sensory-based interventions promote adaptive regulation of arousal and emo-tion. SM is a complementary approach that is associated with reduced rates of seclusion and restraint in mental healthcare, but there is need for more research in this area.

Aims: Using SM to reduce restraint and seclusion in inpatient mental health care.

Methods: The study included two similar psychiatric units where one unit implemented SM and one unit served as the control group. In the very beginning of the study, a staff-training program in the use of SM including assessment tools and intervention strategies was established. Data on restraint and forced medicine were sampled post the course of the year of implementation and compared with the control group.

Results: The use of belts decreased with 38% compared to the control group. The use of forced medication decreased with 46% compared to the control group. Altogether the use of physical restraint and forced medication decreased significantly with 42% (p<.05).

Conclusions: Implementing a SM approach in mental healthcare facilities has a signifi-cant effect on the reduction of restraint and seclusion. As a part of the implementation, staff training and education in SM are crucial.

Tryk på enter for at søge