Hvad er sanseintegration?

Vi udsættes konstant for indtryk gennem vores sanser. Hjernens evne til at bearbejde, filtrere og sortere sanseindtrykkene kaldes for sanseintegration. Hjernen skal kunne tolke de forskellige indtryk, og vide hvordan og i hvilken rækkefølge, den skal reagere på dem. Denne tolkning foregår ubevidst og er meget individuel og kan være årsagen at nogle f.eks. trives i meget larm, mens andre bliver stressede af den. Når hjernen er på overarbejde og ikke er i stand til at tolke, kan det være svært at finde ro og tryghed.

Flere forskningsprojekter viser, at målrettet sanseintegration kan hjælpe hjernen til bedre at kunne bearbejde, filtrere og sortere indtrykkene. Dermed sænkes stressniveauet og livskvaliteten øges.

 

Hvilken betydning har sanserne for vores livskvalitet?

Vi har syv sanser. Fjernsanserne består af syns-, høre-, smags- og lugtesansen. Nærsanserne består af balancesansen, berøringssansen, også kaldet den taktile sans, og muskel-led-sansen, også kaldet den proprioceptive sans.

Det er indtryk fra de tre nærsanser, der tilsammen danner vores kropsopfattelse. Sanseforstyrrelser påvirker hjernens evne til at modtage og bearbejde stimulation af sanserne og kan opleves meget voldsomt og invaliderende. Vi vil f.eks. instinktivt vifte en flue væk, hvis den lander på armen, fordi den overstimulerer og stresser vores berøringssans.

En let stimulering af hudens berøringssans kan vække hjernen, men hvis der er en forstyrrelse i hjernens evne til at modtage og bearbejde berøringsstimulation, kan hudkontakt opleves både smertefuldt og stressende. Derimod kan punktvise tryk på huden holde hjernen opdateret om kroppens grænser og således virke beroligende.

 

Muskel-led-sansen registrerer aktivitet i muskler og led, og stimulation af denne virker beroligende. Mange har svært ved at sidde stille i længere tid, fordi muskel-led-sansen bliver understimuleret, og de vil derfor naturligt søge bevægelse, f.eks. ved at vippe med foden. Hjernen registrerer dog ikke forskel på om muskel-led-sansen stimuleres aktivt gennem bevægelse eller med et sansestimulerende hjælpemiddel med kugler og tyngde. Derfor virker målrettet sansestimulation af muskel-led-sansen samlende og beroligende, og er vores fundament for en vellykket sanseintegration.

 

Hvordan virker kuglerne?

Hvis en stimulering er for ensartet og statisk, har hjernen en slags ”fading out-funktion”, som gør, at stimuleringen ikke længere registreres. For løbende at opdatere hjernen skal stimuleringen skifte. De dynamiske, punktvise og dybe tryk fra kuglerne i kombination med tyngden, sender besked til nervesystemet, og hjernen opfatter det, som om der sker en bevægelse. På den måde stimulerer kuglerne i Protacs hjælpemidler både berøringssansen og muskel-led-sansen, og ved hver kropslig bevægelse vil kuglerne flytte lidt på sig og sende nye indtryk til hjernen. Det giver brugeren en

konstant opdatering og den øgede kropsopfattelse har en beroligende og tryghedsskabende effekt.

Derfor er de specialfremstillede og lydsvage kugler altafgørende i Protacs sansestimulerende hjælpemidler.

 

Kuglerne har forskellige størrelser, vægt og måde at sansestimulere på. Det at vælge den rigtige model af 

Protac Kugledynen ® afhænger ikke af brugerens alder, højde eller kropsvægt, men derimod af hvordan den

enkelte brugers sansesystem fungerer, hvilke udfordringer og behov brugeren har, samt personlig præference.

 

Tryk på enter for at søge