kneedme/Demens

Kvinden har alvorlig fysisk, psykisk og kognitiv svækkelse samt depression. Kvinden er meget generet af fysisk og psykisk uro. Hun har fået tiltagende svært ved at rumme for mange sansestimuli, og bliver nemt overstimuleret. Det viser sig ved voldsomme fysiske bevægelser og høj, vred stemmeføring. Kvinden opholder sig meget på egen stue, fordi hun har brug for afskærmning. Kvinden har svært ved at acceptere håndtering og vending i seng i forbindelse med personlig pleje. Hun får derfor Protac KneedMe® over sig i forbindelse med  morgenpleje. Hun tilbydes at blive liggende i sengen og få knætæppet over sig eller at komme over i en lænestol også med knætæppet på. Her bliver hun tryg og rolig. Nu tilbydes hun at få knætæppet på, hvis hun er urolig fra morgenstunden, og morgenplejen udsættes, indtil hun er rolig og bedre tilpas. Kvinden bruger nu dagligt Protac KneedMe®, og ses mere og mere smilende, afslappet og veltilpas. Når man kommer ind på stuen, drejer hun tit hovedet og hilser med smil eller rolige lyde og nærværende ”snak.” Måltiderne forløber bedre end tidligere, når hun har knætæppet på.
Tryk på enter for at søge