Kugledynen Flexible/psykiatri

Vi anskaffede os Protac Kugledynen®, fordi flere af vores beboere havde gode erfaringer med sig fra psykiatriske afdelinger. De beboere, der har gjort brug af dynen har fortrinsvis brugt den om aftenen og natten, når de har følt sig urolige og angste ved indsovning. De har profiteret af at have dynen omkring sig til at afgrænse sig. Et par gange har dynen også tjent som værn mod selvskadende handlinger – også med positivt resultat. Protac Kugledynen® er et fint alternativ til beroligende medicin og et rigtigt godt hjælp-til-selvhjælp-redskab.
Tryk på enter for at søge