ADHD

Børn og voksne med ADHD kan have svært ved at tilpasse og kontrollere deres opførsel og ved at regulere deres arousal (mental vågenhed) hensigtsmæssigt. Det kan i mange tilfælde relateres til problemer med at sanseintegrere. Symptomerne på sanseforstyrrelser kan være sammenfaldende med ADHD-symptomerne som uopmærksomhed, hyperaktivitet og rastløshed. En manglende kropsfornemmelse og kropsafgrænsning ses også ofte, og det kan forklare meget motorisk uro – det at være nødt til at bevæge sig, selv om det ikke er hensigtsmæssigt i situationen. Motorisk uro kan afhjælpes med taktil og proprioceptiv stimulation, da krop og hjerne på den måde får fornyede sanseinput om kroppens position uden selv at skulle bevæge sig.

Sanseforstyrrelserne kan både komme til udtryk som ekstra sansesøgende eller ekstra sansesky – det er helt afhængigt at den enkeltes sanseprofil. Mange børn og forældre til børn med ADHD vil kunne genkende udfordringerne med at filtrere i sanseinput og f.eks. være til tider både lydfølsom og samtidig råbe højt.

Omkring 70% af alle børn med ADHD oplever at have søvnforstyrrelser. Forskningsprojekter lavet af børnepsykiater Allan Hvolby i 2011 (også sammen med professor i børnepsykiatri Niels Bilenberg) og i 2020 viser at børn ved at sove med Protac Kugledynen® kan normalisere deres søvnmønster og bl.a. reducere deres indsovningstid med 40%. Dette har også stor betydning for børnenes koncentration og trivsel i dagligdagen.


10-årig dreng med autisme og svær ADHD

Drengen oplever stor motorisk uro, tankemæssig/psykisk uro, store koncentrationsmæssige udfordringer, og han er meget let afledelig. Drengen har en belastningsreaktion og lider af angst. Derudover har han store sansemodulations- og integrationsmæssige vanskeligheder.

Vi pakkede madrassen op sammen en mandag. Drengen lagde sig på den og kunne med det samme sige, at det føltes rart. Han har siden anvendt den ved alle pauser, ofte når han har ligget på gulvet og leget og når han fx har ligget i sofaen. Drengen fortæller, og det oplever vi andre også, at han meget bedre kan slappe af, få ro på kroppen og bedre kan koncentrere sig om det, han er i gang med. Hans krop holder sig langt mere i ro, og han skifter ikke stilling og position så ofte. Vi oplever også, at han bliver i en aktivitet længere tid ad gangen, end når han ikke ligger på Protac® BallBase.

Om aftenen har drengen svært ved at falde i søvn og svært ved at blive i søvnen, selv om han sover med Protac Kugledynen®. Drengen er meget urolig både fysisk og verbalt, når han skal sove, og det kan tage meget lang tid, før det kommer ro på hans krop, tanker og bekymringer. Topmadrassen har gjort en meget stor forskel for ham. Han ligger stiller, taler fortsat, men meget mindre. Han vender sig måske om 2 gange, før han sover, hvor han før kunne ligge i utallige stillinger og sidde op osv., mens han forsøgte at falde i søvn. På den måde er indsovningstiden faldet fra over 60 minutter til max 20 minutter.

Både vi og drengen oplever, at han vågner mere udhvilet, og at han får større udbytte af sine pauser hen over dagen, end han gjorde før han havde en Protac® Ballbase. Drengen bruger begge sider af topmadrassen – han har mest sovet på den ekstra bløde side og har brugt begge sider til afslapning.


12-årig dreng på 12 år med autisme, ADHD, Tourette syndrom og OCD

Drengen har meget motorisk og tankemæssig uro og herudover har han mange tics hen over en dag og store sansemodulations og –integrationsmæssige vanskeligheder. Drengens krop bliver meget urolig fysisk og verbalt, når han er træt, overstimuleret, ikke ved, hvad han skal eller er i overkrav. Han er fuldt skolevægrende og er derfor hjemme hele dagen. Her er dagen meget struktureret og forudsigelig – herunder også pauserne. Drengen sidder ofte i sin SenSit stol i pauserne og/eller når han ser iPad. Det har været et rigtig godt supplement med BallBase, fordi den stimulerer kroppen på en anden måde, og fordi den er nemmere at flytte og kan anvendes i en seng og i sofaen. Drengen har den primært liggende i sit sanserum og søger den aktivt, hvilket er noget, han ellers har svært ved. Han kan mærke, at den hjælper ham. Han sidder oftest på den i 10-15 minutter.

’Normalt sidder jeg i SenSit-stolen, når jeg holder pauser, men jeg har brugt BallBase på mit gamerværelse. Her har jeg siddet eller ligget på den i min seng, når jeg har holdt pause eller min krop er blevet for vild.’

’Jeg slapper meget bedre af i min krop, når jeg ligger på den. Er mere rolig. Jeg falder også meget hurtigere i søvn. BallBase er god at slappe af med. Generelt gør den mig mere afslappet og det føles dejligt at ligge på den.’


10-årig dreng med ADHD

Protac Kugledynen® Calm havde især effekt på Jens’ indsovning. Især da han begyndte i skole oplevede han mange frustrationer, som påvirkede hans søvn. Det kunne tage op til to-tre timer. Da vi fik Protac Kugledynen®, kom indsovningstiden ned på en halv til en time. Det kan stadig være svært at gå i skole, men den forbedrede søvn betyder, at han får en bedre dag i det hele taget, og at det er nemmere for ham at takle dagens udfordringer.


5-årig med ADHD og motorisk uro

5-årig dreng med ADHD sover med Protac Kugledynen® Flexible. Han er motorisk meget urolig og har svært ved at tolerere vestibulære stimuli. Han sover meget uroligt om natten, vågner ofte og er slet ikke udhvilet om dagen. Allerede fra første nat med Protac Kugledynen® Flexible sover han meget mere roligt. Drengen begynder også hurtigt selv at hente dynen, hvis han f.eks. sidder og slapper af foran TV’et.


13-årig pige med ADHD og OCD

Vores datter har lige fra spæd haft problemer med at sove. Gennem årene er det bl.a. blevet begrundet med kolik og øreproblemer, men ingenting har hjulpet. Efter opstart af medicinering for ADHD for et år siden er det bestemt ikke blevet bedre, og der har været mange vågne nætter i vores lille familie. Den eneste behandling vi er blevet tilbudt er sovemedicin, som jeg helst vil være fri for. Efter egne undersøgelser fandt vi frem til muligheden for at prøve forskellige dyner via Legeteket. Indledningsvist dog uden den helt store mærkbare forskel – indtil vi en dag blev præsenteret for Protac Kugledynen® Granulat. Vi prøvede den uden de store forventninger men kunne efter få dage konstatere, at den gør en stor forskel for vores datter. Hun falder langt hurtigere i søvn, og hvis hun vågner i løbet af natten, kan hun nu selv finde ro til at falde i søvn igen. Hvor hun tidligere har bedt os om at være hos hende, når hun gik i seng, sker det nu, at hun beder os om at gå, så hun kan sove. Gennem alle årene har det været et mareridt hver aften, og vi nyder virkelig, at hun nu kan gå i seng og lægge sig til at sove. Det er bestemt kommet hele familien til gode, så vi nu alle får en langt bedre nattesøvn. Det smitter også af på vores overskud og humør i de vågne timer. Jeg kan kun ærgre mig over, at kommunen af sparehensyn hellere vil fylde vores børn med medicin end hjælpe med økonomisk tilskud til en dyne, der kan få børnene til at falde så meget til ro, at de selv kan mærke den naturlige træthed.


9-årig pige med ADHD

Pigen bruger Protac GroundMe® til lektielæsning og måltider, da hun har svært ved at sidde stille og være i situationen: "Jeg ser, at hun får en roligere og mere nærværende adfærd, når hun bruger fodpuden. Hun sidder for en gangs skyld også normalt på stolen, hvor hun ellers sidder ekstremt uroligt og til tider må opgive måltidet, da hun ikke kan blive på stolen. Fodpuden giver hende ro til at udføre det, hun er i gang med."


Dreng med ADHD afhjælpes af Protac Kuglepuden®

En dreng på 10 år med ADHD, meget motorisk- og psykisk uro og store koncentrationsvanskeligheder. Drengen forstyrrer meget i timerne, fordi han sidder uroligt på stolen og er støjende. Når han sidder på Protac Kuglepuden® kan han sidde stille i længere tid ad gangen, og han virker mere fokuseret og mindre støjende. Drengen bruger kuglepuden til alle aktiviteter, som kræver, at han sidder stille og koncentrerer sig.


6-årig pige med ADHD

Har svært ved at koncentrere sig og sidde stille på en stol. Ligger på knæ på stolen; ligger hen over bordet og vender og drejer sig rundt. Observeret effekt: Fra første dag sidder pigen meget mere roligt. Efter et par dage er det tydeligt, at hun både kan koncentrere sig i længere tid og kan sidde roligt på sin stol. Nu ligger hun aldrig mere hen over bordet. Pigen kan selv mærke, at puden gør hende godt. Når hun kommer om morgenen, er hun som regel den første, der sidder på sin plads. Skal hun spille computer eller sidde et andet sted, end hun plejer, trækker hun afsted med sin stol og pude.


10-årig dreng med ADHD

Jens' krop er fyldt med uro sidst på dagen. Når han skal koncentrere sig om lektier, lave ting af mini-perler eller andre sysler, hvor det kræver koncentration, tager han ofte Protac MyFit® kuglevesten på. Når han får vesten på, falder han til ro – så de gør noget, de kugler. Han ved, at kuglevesten hjælper på koncentrationen, og at tingene bedre lykkes for ham.”


14-årig dreng med ADHD og motorisk uro

Forældre udtaler: "Peter bruger Protac MyFit® kuglevesten i perioder, hvor han føler sig urolig og opfarende. Kuglerne og materialet gør helt tydeligt, at han falder til ro og bedre kan mærke sig selv. Han er lige så glad for kuglevesten, som han er for Protac Kugledynen® - med kuglevesten kan han opnå samme trygge følelse om dagen, som dynen giver ham om natten”


11-årig dreng med ADHD

Daniel er en glad og meget aktiv dreng på 11 år med ADHD, som specielt giver sig udslag i en motorisk uro. Daniel får medicin, som afhjælper uroen i skoletid, men når effekten klinger af, øges den motoriske uro, specielt hvis han ikke kan få brændt nok energi af til sport. Daniels medicin har desværre den bivirkning, at indsovningen bliver svær, da han ikke kan finde ro i kroppen. Før Daniel prøvede Protac SenSack®, sov han gerne med flere oven på hinanden for at give kroppen ro til at falde i søvn. Dette hjalp kun begrænset og medførte ofte, at Daniel fik det alt for varmt. Da Daniel fik kuglesoveposen, skiftede han fra den ene dag til den anden de tre dyner ud med kun den. Det sensoriske tryk fra kuglerne i kuglesoveposen, giver hans krop den ro, som den har brug for, for at han kan falde i søvn, og den omsluttende form, som en sovepose har, giver ham en tryghedsfornemmelse og en fornemmelse af, hvor hans krop er. Daniel bruger også kuglesoveposen i en delvis åben udgave, hvor den nederste del af kuglesoveposen er lukket, så fødderne bliver omkranset af kuglesoveposen, mens den øverste del af kuglesoveposen er åben. Den delvis åbne udgave af kuglesoveposen bruges ofte, hvis det er varmt eller Daniel ønsker at kunne bevæge sig mere frit i løbet af natten. Vi oplever, at Daniel nemmere falder i søvn, nu hvor han bruger kuglesoveposen, samt at han får en bedre søvn med færre opvågninger i løbet af natten. Tidligere vågnede Daniel mindst en gang om natten, mens det nu kun sker en gang om ugen. Daniel er derfor rigtig glad for Protac SenSack®


13-årig dreng med ADHD

Det er tydeligt, at alt form for kontakt, kommunikation og kropslig ro øges, mens og efter drengen sidder i stolen. Han opsøger den spontant og forsøger ofte at sove "ræve-søvn", for at få lov til at blive i Protac SenSit® kuglestolen længere. Han er tydeligt mere rolig og glad, og nemmere at samarbejde med, når han har siddet i stolen. Han udtrykker ofte med glimt i øjet: "...en dag snupper jeg stolen med hjem, uden at du opdager det".


Ung kvinde med bl.a. ADHD og Borderline

Kvinden elsker topmadrassen og savner at ligge på den efter endt afprøvning.

• Ligger helt vildt godt på den polstrede side.
• Hun ved ikke, om hun sover bedre, men hun ligger vildt godt på den
• Kombineret med 2 kugledyner ovenpå ligger hun som en prinsesse.Se andre problematikker og arbejdsområder:

Tryk på enter for at søge