Autisme

Børn og voksne med autisme har ofte en øget følsomhed over for sanseinput – og dermed et sansesystem som er konstant på overarbejde. Nogle oplever at reagere voldsomt på sanseinput, andre at reagere forsinket, og mange at reagere anderledes end omverdenen forventer. Det er også ofte set, at børn og voksne med autisme reagerer med nedsat følsomhed på de primære sanser (bl.a. lugt, syn og hørelse) og med øget opmærksom fra de sekundære sanser (taktile, proprioceptive og vestibulære sans). Det betyder alt sammen, at et autistisk sansesystem hurtigt bliver overvældet og at mange med autisme derfor trives med ro, genkendelighed og med lang tilvænning til forandringer.
Det kan også være forklaringen på, at vi ofte ser børn med autisme foretrække Protac Kugledynen® Calm, som med kugler i rækker giver et mere forudsigeligt og afdæmpet sanseinput, end Protac Kugledynen® Flexible, hvor kuglerne kan bevæge sig i kamre.

Læs cases relateret til autisme herunder.


4-årig dreng med atypisk autisme

Tidligere vågnede Mikkel om natten, og det var ikke usædvanligt, at det var allerede først på natten. Han havde på det tidspunkt ofte  selvdestruktive anfald på 3-4 timers varighed. Siden han begyndte at sove med Protac Kugledynen® Classic har vi oplevet en helt anden og væsentligt nemmere hverdag, og han kan nu typisk sove til kl. 8 næste morgen. Det giver selvsagt hele familien en gevaldig aflastning. Takket være den forbedrede søvn, har Mikkel ændret adfærd, når han er vågen – hvor han før var ekstremt hyperaktiv, kan han nu betegnes som aktiv. Han svinger sig bogstaveligt talt ikke længere i lamperne og ødelægger alt omkring sig og er ikke længere så voldsomt ved sin søster. Både specialbørnehaven og aflastningsfamilien har bemærket samme positive forandring. Som forældre føler vi os overbeviste om, at forandringen skyldes dynen, da der ikke har været ændret på andre parametre.


8- dreng med autisme

Drengen har stor kropsuro, og løber meget rundt. Han har svært ved at sætte sidde stille og roligt og lytte/lave aktiviteter. Sansemæssigt er han taktilt sky, har søgende adfærd og lav kropsbevidsthed. Han er generelt glad for dybe tryk, og børstning. Han bruger også kuglevest (Protac MyFit®) et par gange i løbet af skoledagen. Han efterspørger selv knætæppet (Protac KneedMe®), når klassen har samling. Han sætter sig på skamlen med knætæppet over skødet og deltager i snak om ”dagen i dag” – mere fokuseret end vanligt. Med knætæppet kan han sidde i 20-30 min i sofaen alene med en bog eller sammen med en anden elev. Det har han aldrig gjort før han fik knætæppet.


Børn og unge mellem 8-17 år med autisme.

Protac SensCircle® bliver flittigt brugt i fællesrum og TV-rum på et center for børn og unge med autisme. Flere af børnene har brug for at blive sansestimuleret og finder meget ro ved at sidde med puden til de stillesiddende aktiviteter som f.eks. Ipad. Børnene kan bedre koncentrere sig og kan blive længere tid i aktiviteten og Protac SensCircle® bruges flere gange om dagen i ca. 20-40 min. af gangen.


9-årig dreng med autisme

Drengen bruger Protac SensCircle® i alle pauser, mens han er i skole. Drengen vælger spontant at anvende multipuden som en pause-stol og han bruger den gerne i over en time. Multipuden giver drengen psykisk og mental ro. Han er så glad for den, at han ikke vil af med den igen.


Børn og unge med autisme

Bocenteret har haft 2 Protac SenSit® kuglestole i et års tid. Den ene stol står i et lokale og bruges i et eksamensklasse, når eleverbe skal læse og koncentrere sig. Brugerne er rigtig glade for den. Den giver dem ro og forbedrer deres koncentration væsentligt, når de skal tilegne sig nyt stof. Den anden stol bliver flyttet rundt efter behov. Den har stået i cafe-området, men personalet har bedt om, at den bliver flyttet, da de unge søger hen i den og bliver så afslappet, at de falder i søvn og ikke deltager i de aktiviteter, der findes. Lige nu benyttes kuglestolen i et stillerum, hvor man kan trække sig tilbage, når man har brug for ro.


Børn og unge med autisme

Der udviklede sig hurtigt et hyggerum blandt børnene omkring Protac SenSit® Nature stolen. Den blev nysgerrigt brugt af alle børn – og de fandt den behagelig at sidde i enten alene eller sammen med deres bedste ven. Selv de mest urolige børn faldt til ro i stolen og havde glæde af at blive puttet med vingerne omkring sig. Kuglestolen gav dem mulighed for at have et samlingspunkt og en fast base udenforSe andre problematikker og arbejdsområder:

Tryk på enter for at søge