Sanseforstyrrelser

En sanseforstyrrelse gør det svært for hjernen at bearbejde og sortere i alle de sanseindtryk, som vi konstant modtager – det at have en sanseforstyrrelse kan føre til angst, utryghed, manglende kropsbevidsthed og udadreagerende adfærd. Hjernens evne til at regulere og organisere vores sanseinput kendes som sanseintegration. For nogle fungerer det helt ubevidst og uproblematisk – andre skal have hjælp til at få sansesystemet til at fungere og dermed opnå bedre trivsel.

Ingen af os har et fuldstændig perfekt fungerende sansesystem – nogle reagerer på lyd, andre på lugte, andre igen på et øget behov for bevægelse. Men det er vigtigt at være bevidst om sit sansebehov for både at hjælpe sig selv, sine omgivelser og som fagperson at respektere sine borgeres sansebehov. Ergoterapeut og Ph.D-studerende Ann Nielsen konkluderede i sit masterprojekt at hvert femte barn i indskolingen har en sanseforstyrrelse, som på den ene eller anden måde kan forstyrre koncentrationen og kræver et hensyn.

Ved at arbejde systematisk med sanseintegration kan vi enten vække eller berolige sansesystemet. Her er muskel-led-sansen, som informerer hjernen om aktivitet i muskler og led, særligt relevant, da den har en samlende og beroligende effekt på hjernens stressniveau.
Mennesker med psykiske lidelser bliver som regel hurtigere end andre understimuleret på muskel-led-sansen og vil derfor naturligt søge bevægelse for at mærke kroppen. På den måde kan sansestimulerende hjælpemidler, som arbejder med dybe og dynamiske tryk i muskulaturen og tyngde i leddene, virke beroligende og give tryghed til psykiatriske patienter. Det er vigtigt ikke at undervurdere andre menneskers sansebehov – det er individuelt og kan ikke nødvendigvis sættes i skema. Et motorisk uroligt barn kan f.eks. ikke bare sidde stille - det vil svare til, at et voksent, normalt fungerede menneske blev tvunget til at acceptere, at der kravler en flue på læben. Det vil de færreste kunne finde ud af.

For at forstå hvordan menneskets sansesystem fungerer, kan det være en god ide at se denne video >

Sanseforstyrrelser er ofte en stor del af årsagen til de problematikker og symptomer, som beskrives her på websitet. Det kan være en god ide at bladre rundt mellem de mange cases og artikler for at få et mere komplet overblik.

Læs cases om sanseforstyrrelser herunder.


10-årig dreng med autisme og svær ADHD

Drengen oplever stor motorisk uro, tankemæssig/psykisk uro, store koncentrationsmæssige udfordringer, og han er meget let afledelig. Drengen har en belastningsreaktion og lider af angst. Derudover har han store sansemodulations- og integrationsmæssige vanskeligheder.

Vi pakkede madrassen op sammen en mandag. Drengen lagde sig på den og kunne med det samme sige, at det føltes rart. Han har siden anvendt den ved alle pauser, ofte når han har ligget på gulvet og leget og når han fx har ligget i sofaen. Drengen fortæller, og det oplever vi andre også, at han meget bedre kan slappe af, få ro på kroppen og bedre kan koncentrere sig om det, han er i gang med. Hans krop holder sig langt mere i ro, og han skifter ikke stilling og position så ofte. Vi oplever også, at han bliver i en aktivitet længere tid ad gangen, end når han ikke ligger på Protac® BallBase.

Om aftenen har drengen svært ved at falde i søvn og svært ved at blive i søvnen, selv om han sover med Protac Kugledynen®. Drengen er meget urolig både fysisk og verbalt, når han skal sove, og det kan tage meget lang tid, før det kommer ro på hans krop, tanker og bekymringer. Topmadrassen har gjort en meget stor forskel for ham. Han ligger stiller, taler fortsat, men meget mindre. Han vender sig måske om 2 gange, før han sover, hvor han før kunne ligge i utallige stillinger og sidde op osv., mens han forsøgte at falde i søvn. På den måde er indsovningstiden faldet fra over 60 minutter til max 20 minutter.

Både vi og drengen oplever, at han vågner mere udhvilet, og at han får større udbytte af sine pauser hen over dagen, end han gjorde før han havde en Protac® Ballbase. Drengen bruger begge sider af topmadrassen – han har mest sovet på den ekstra bløde side og har brugt begge sider til afslapning.


12-årig dreng på 12 år med autisme, ADHD, Tourette syndrom og OCD

Drengen har meget motorisk og tankemæssig uro og herudover har han mange tics hen over en dag og store sansemodulations og –integrationsmæssige vanskeligheder. Drengens krop bliver meget urolig fysisk og verbalt, når han er træt, overstimuleret, ikke ved, hvad han skal eller er i overkrav. Han er fuldt skolevægrende og er derfor hjemme hele dagen. Her er dagen meget struktureret og forudsigelig – herunder også pauserne. Drengen sidder ofte i sin SenSit stol i pauserne og/eller når han ser iPad. Det har været et rigtig godt supplement med BallBase, fordi den stimulerer kroppen på en anden måde, og fordi den er nemmere at flytte og kan anvendes i en seng og i sofaen. Drengen har den primært liggende i sit sanserum og søger den aktivt, hvilket er noget, han ellers har svært ved. Han kan mærke, at den hjælper ham. Han sidder oftest på den i 10-15 minutter.

’Normalt sidder jeg i SenSit-stolen, når jeg holder pauser, men jeg har brugt BallBase på mit gamerværelse. Her har jeg siddet eller ligget på den i min seng, når jeg har holdt pause eller min krop er blevet for vild.’

’Jeg slapper meget bedre af i min krop, når jeg ligger på den. Er mere rolig. Jeg falder også meget hurtigere i søvn. BallBase er god at slappe af med. Generelt gør den mig mere afslappet og det føles dejligt at ligge på den.’


Case fra bosted, 29-kvinde med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og store søvnproblemer

Kvinden sover længere og ligger mere roligt. Hun virker mere vågen i løbet af dagen, og hendes klagelyde har aftaget. Kvinden sov i forvejen med Protac Kugledynen® og Protac SensCircle®. Med Protac BallBase® i sengen virker hun mere rolig og glad for at komme i seng. Hun lægger sig ned med det samme og putter sig i sengen. Tidligere plejede hun at sætte sig op igen flere gange, inden hun faldt i søvn. Det opleves oftere end før, at hun ligger stille og findes liggende og sovende i sengen på samme måde, som hun blev puttet. Før blev hun oftere fundet siddende. Det opleves også, at der er færre klagelyde om morgenen.


65-årig kvinde med kræft og deraf voldsomme sanseforstyrrelser

Kvinden giver udtryk for, at hun er glad for at have sove med Protac Kugledynen® Granulat. Da jeg (kvindens fysioterapeut) tilbyder at tage den væk, siger hun, at hun gerne vil beholde den; den giver mere "ro i kroppen".


4-årig dreng med sanseforstyrrelser

”Som helt lille var han meget sensorisk følsom. Han skreg ved berøring og sov aldrig lang tid ad gangen. Med Protac Kugledynen® sover han, når vi lægger ham i seng, og han sover til klokken fire om morgenen. Det er en stor forbedring i forhold til tidligere. Det har haft stor betydning for familielivet. Han elsker sin dyne og sidder ofte med den i sofaen. Ingen andre må bruge den.”


6-årig døvblind dreng

Drengen har svært ved at finde hvile, når han skal i seng om aftenen. Hans krop blev ustandselig bombarderet med sanseindtryk, som er svære at få hold på. Han prøver at sove med Protac Kugledynen®. Den er pakket tæt omkring hans krop og virker meget beroligende på ham. Han vågner stadig ind imellem om natten, men dynen bevirker, at han falder i søvn igen og sover hele natten, så han er udhvilet næste dag.


10-årig dreng med sanseforstyrrelser

Første gang, han prøvede Protac Kugledynen® skulle vi se Disney Sjov om aftenen. Han plejede altid at ligge  omvendt i sofaen med benene opad og hovedet ned mod gulvet, og så plejede han at karte rundt i sofaen. Med Protac Kugledynen®, og han sad fuldstændig stille og afslappet i den time, udsendelsen varede. I løbet af det kommende halve år fik vi vendt ham til at have overskud, til at blive renlig og til næsten at holde sig fri af konflikter i skolen. Tidligere løb han ind i store konflikter, som han afviste at få de voksnes hjælp til at løse, men dem så vi ikke mere, da han begyndte at sove bedre. Hvis der kommer en hård dag i skolen, ligger han sig selv  under dynen, når han kommer hjem – og falder til ro.  Han har Protac Kugledynen® med alle steder, og han sover med den hver nat. Nu sover han roligt hele natten og i dag kan han fortælle os, om de drømme, han har haft i løbet af natten. Det gjorde han aldrig tidligere’


6-årig med sanseforstyrrelser og store problemer med at sidde roligt i skolen

Fra første dag sidder pigen meget mere roligt. Efter et par dage er det tydeligt, at hun både kan koncentrere sig i længere tid og kan sidde roligt på sin stol. Nu ligger hun aldrig mere hen over bordet. Pigen kan selv mærke, at Protac Kuglepuden® gør hende godt. Når hun kommer om morgenen, er hun som regel den første, der sidder på sin plads. Skal hun spille computer eller sidde et andet sted, end hun plejer, trækker hun afsted med sin stol og pude.


52-årig kvinde med sanseforstyrrelser som primært kommer til udtryk som koncentrationsbesvær

"Jeg kan mærke, at jeg kan koncentrere mig i længere tid, end jeg plejer. Og min vejrtrækning bliver dybere


To urolige drenge i børnehave

Vi har specielt to drenge, der har gavn af Protac GroundMe® fodpuden. De koncentrerer sig bedre og kan faktisk lave en hel perleplade færdig, hvilket de ellers aldrig gør. Vi bruger også Protac GroundMe® til samling, som vi altid holder på gulvet. Når de bruger puden til at sidde på, kan de være her sammen med os andre, uden at skulle løbe rundt, og de deltager mere aktivt.


9-årig dreng med skoleangst

Drengen er så ked af at komme i skole, og han kan ikke overskue at lave individuelle opgaver. Han trives ikke hjemme, fordi hans ”batteri” er fladt, når han kommer fra skole. Der er lavet en sensorisk profil på eleven, som viser, at han er taktil sky i mellemsvær grad, og han har en lav tærskel for sanseindtryk fra egen krop og omgivelserne.Når han er stresset hjemme, sætter han sig ofte  ind i soveværelset, hvor der ikke er larm og putter sig under sin dyne for at få afskærmning for lys og lyd. Hjemme er han god til at finde selvreguleringsstrategier, men det er svært for ham i skolen. Han har anvendt et Protac KneedMe®, som han sidder med hver morgen, når han kommer i skole. Det hjælper ham til at finde ro. Han er tryg ved knætæppet, og det hjælper ham til at kunne fokusere på de planlagte skoleaktiviteter. Der er behov for tæt samarbejde mellem hjem og skole for at kunne tilpasse aktiviteterne, så han ikke overvældes. Vi oplever at knætæppet i kombination med den rette information hjælper eleven til at falde til ro.


1-årig dreng, der ofte vågner om natten

Vores søn har haft udfordringer med det lange søvnstræk om natten. Det er nok ikke meget anderledes end mange andre småbørnsfamilier har oplevet, men vi tænkte, at det kunne være interessant at prøve Protac Kugledynen® Allerede første nat så vi en klar forbedring. Han vågnede kun en enkelt gang, hvor vi måtte ind til ham og trøste ham. Før i tiden var det ikke unormalt, at han vågnede 8-10 gange i løbet af en nat, og det kunne tage lang tid at få ham til at falde til ro igen. Det virker som om, at dynen giver ham ro og tryghed. Vi har oplevet, at vi kan høre han vågner med et lille "piv", men umiddelbart hurtigt falder i søvn igen. Før i tiden virkede det som om, at han ville vågne helt op i disse situationer, og ville have brug for trøst og blive puttet igen. Vi er nu der, hvor han maksimalt vågner to gange om natten, og mange nætter sover han fuldstændig igennem, hvilket var ekstremt sjældent, før vi benyttede os af dynen.


9 mdr gammel dreng, meget motorisk urolig og voldsom

9 mdr gammel dreng, som altid har været utilfreds og motorisk meget urolig og voldsom. Han undersøger kun kortvarigt legetøj og skal underholdes meget. Han kan ikke finde ro til at slappe af, og bliver panisk når han f.eks. skal i bad. Det tager lang tid at få ham til at sove, og han sover meget let og forstyrres af selv svage lyde. Han ligger meget uroligt, banker benene ned i madrassen  og slår om sig med armene. Da han prøver Protac Kugledynen® Baby ses der allerede efter få nætter en forandring. Han sover nogle nætter helt uden at vågne, og hvis han vågner kan hans forældre hurtigt få ham til at sove igen. Han bliver mere glad og mindre frustreret i dagtimerne og begynder at kunne slappe af og kæle, når han sidder hos sine forældre. Han begynder at kunne komme i bad og begynder også at eksperimentere og undersøge legetøj i længere tid.


10- årig dreng med motorisk uro og store SI-vanskeligheder

Drengen har været udsat for massivt omsorgssvigt i sine første leveår og har store SI-vanskeligheder. Han er motorisk meget urolig og har specifikke indlæringsvanskeligheder. Drengens adoptionsforældre fortæller, at de har svært ved at få ham til at sove, at han sover meget uroligt, og at han ofte vågner om natten. Efter afprøvning af Protac Kugledynen® Calm fortæller de også, at drengen efter få dages tilvænning nu sover hele natten. Efter yderligere et par nætter bliver det også langt lettere for ham at falde i søvn.


Brugere i Snoezel-hus

Ergoterapeut fortæller: "Jeg bruger Protac SenSit® stolen og lader borgeren kan synke godt ned i kuglerne og være godt pakket ind af vingerne. For det meste bruger jeg samtidig en video og noget roligt musik. Jeg oplever, at brugerne slapper helt af, og når de først har haft den fornemmelse, søger de den ofte, som det første, når de kommer igen. Den ene bruger stoppede den ellers normalt konstante talestrøm med det samme - det læser jeg som et tryghedstegn". Sommetider bruges stolen i kombination med Protac Kugledynen®. En anden kvinde med angst og hjerneskade skulle hjælpes til at finde ro, og Sensit-stolen var det eneste sted, hvor vi kunne få hende til at slappe af og faktisk komme i fysisk kontakt med sig selv, uden at hun hele tiden skulle fokusere på sin angst."


50-årig mand, tidligere soldat og flygtning med svær PTSD.

Manden finder sjældent ro i hverdagen, og nyder derfor at komme i Snoezelhuset, hvor han pakker sig ind i den lange Protac SensCircle®, mens han ligger på vandsengen med musik i. Her slapper han fuldstændig af og lader op.


4-årig pige, tidligt skadet

Den store motoriske og følelsesmæssige uro, som præger pigens daglige liv, aftager meget, når hun har siddet i stolen. Hun opsøger den spontant i motoriklokalet, som noget af det første. Efter 4-6 minutter, hvor hun sidder helt dækket til og tavs, begynder hun at kommunikere. Hendes tale er tydeligt mere samlet og organiseret. De sansemotoriske aktiviteter, som derefter udføres, er der langt mere ro over, end før hun blev introduceret til stolen. Ofte udføres opgaver, som kræver øje-hånd koordination, mens hun sidder i stolen. hvilket fremmer kvaliteten af arbejdet.


Kvinde med store smerter og sanseforstyrrelser efter ulykke med piskesmæld

Når jeg har smerter, kan Protac SensOn® kraven hjælpe med til at slappe bedre af, jeg finder ro og får samlet mine tanker. Psykisk, kan jeg mærke mere ro og tryghed. Rent fysisk kan jeg hvile hovedet ind i den, og varmen og tyngden giver mig tryghed. Jeg oplever at få hjælp til at nakken og halsen sidder rigtigt, at jeg kommer til at sidde mere lige, og jeg kan se mere ud i verden. Jeg kan koncentrere mig og finde ro til at forholde mig til det, jeg oplever. Jeg bliver rettet op og kan trække vejret bedre. Socialt, kan jeg bedre koncentrere mig om at tale med folk, jeg kan grine og føle mig til stede. Kraven støtter mig til at kunne kapere nærvær, og jeg bliver bedre til at mærke efter mig selv, så jeg kan reagere på mine smertesignaler. Når jeg laver mad kan jeg bedre holde fokus og tage delopgaverne i en logisk rækkefølge, hvor jeg ellers har svært ved ikke at "springe" mellem opgaverne. Jeg tager den også på, når jeg skal slappe af og jeg finder hurtigt ro.


Ro til udviklingshæmmet beboer med hyppige nattevandringer

Terapeut på bostedet: ’Vi oplever, at beboeren sover igennem hele natten, og vi ofte skal vække beboeren om morgenen. Beboeren tramper nu sjældent i gulvet eller råber høje lyde, som ellers var hyppige før afprøvning af topmadrassen. Beboeren har ikke være selvskadende, og virker generelt mere velbefindende end før afprøvningsperioden. Vi valgte BallBase-topmadrassen af sikkerhedsmæssige årsager for at undgå, at beboeren evt. kunne falde ved brug af en kugledyne.’


14-årig pige – for tidligt født og meget sensitiv

Når jeg kommer hjem fra skole, er jeg meget træt i hovedet og kroppen og jeg har svært ved at koncentrere mig om mine lektier eller bare at være sammen med familien.

Så lægger jeg mig i soveposen imens jeg ser noget på min computer, kuglerne i soveposen og det at soveposen omslutter mig, får mig til at slappe af i kroppen og efter ca. ½ time så er jeg klar igen til at koncentrere mig om lektier, fritidsaktiviteter, familien eller arbejde.


6-årig dreng, motorisk urolig og meget let afledelig

Efter at have prøvet Protac SenSit® kuglestolen nogle gange i ergoterapeutisk træning siger drengen: "Du skal fortælle min mor, hvor man kan købe sådan en stol". Drengen nyder at været gemt under nakkepuderne; sidestykkerne er over ham og han ønsker også at have kugledyne over sig imens. Da forældrene ser den nydelse, stolen medfører, konstaterer moderen siger: "Det ender med, at vi må eje den stol. Intet intet andet giver så meget ro hos vores søn".Se andre problematikker og arbejdsområder:

Tryk på enter for at søge