Sanserum

Sanserum kan bruges til dæmpe eller vække arousal (mental vågenhed) til borgere med sanseforstyrrelser og ses ofte på psykiatriske afdelinger, bosteder og i stigende grad også som pauserum på skoler. Et sanserum skal være et afbræk i hverdagen, en mental pause og en behagelig oplevelse, hvor brugeren f.eks. kan slappe af i en Protac SenSit® (kuglestol).

Alle mennesker har behov for pauser. En sanseforstyrret hjerne har især brug for pauser, da alle aktiviteter og handlinger indeholder sanseinput, som kan være svære at sortere i. Derfor er det vigtigt at tænke beroligende og let tilgængelige hjælpemidler ind i indretningen af sanserummet. Hvis plads og tilgængelighed er en udfordring, kan det også være en god ide at integrere sansestimulerende produkter på værelser eller i fællesrum som sanseøer i stedet for sanserum.
Vores terapeuter giver gerne vejledning til indretning af sanserum mht. valg af sansestimulerende hjælpemidler, sådan at der tages hensyn til den plads der er til rådighed, og de borgere som skal anvende sanserummet.

For mere information se vores webinar kaldet ’Arousal og sanserum’, hvor fysioterapeut fra Landsbyen Sølund, Søren Lytzau, fortæller om vigtigheden af ro i sanserum.

Læs cases relateret til sanserum herunder.

Ro til 20-årig kvinde med psykiske problemer

Kvinden har flere selvmordsforsøg bag sig og er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Hun er voldsomt selvskadende. Hun blev af personalet støttet til at bruge Protac SenSit® kuglestolen men efterhånden blev det hendes  egen strategi at bruge stolen. Hun oplevede at få ro over krop og tanker, og at hun blev bedre i stand til at stå imod den selvskadende adfærd. Stolen blev placeret på hendes værelse, så hun selv kunne søge den og hun oplever velvære og at hun kan få ro på kroppen.


Brugere af Snoezelen-hus

Ergoterapeut fortæller: "Jeg bruger Protac SenSit® stolen og lader borgeren kan synke godt ned i kuglerne og være godt pakket ind af vingerne. For det meste bruger jeg samtidig en video og noget roligt musik. Jeg oplever, at brugerne slapper helt af, og når de først har haft den fornemmelse, søger de den ofte, som det første, når de kommer igen. Den ene bruger stoppede den ellers normalt konstante talestrøm med det samme - det læser jeg som et tryghedstegn". Sommetider bruges stolen i kombination med Protac Kugledynen®.


Brugere af Snoezelen-hus

En kvinde med angst og hjerneskade skulle hjælpes med at finde ro, og Protac SenSit® var det eneste sted, hvor vi kunne få hende til at slappe af og faktisk komme i fysisk kontakt med sig selv, uden at hun hele tiden skulle fokusere på sin angst."


Brugere af Snoezelen-hus

Mand på bosted bruger Protac SensCircle® til lejring og afslapning. Puden giver ham mental ro og han slapper hurtigt af og kan bedre falde i søvn senere på aftenen.


Børn i sanserum

Ergoterapeuten fortæller om børnenes udsagn om Protac SenSit®: "Jeg elsker den stol – sådan en vil jeg have derhjemme”; "Den er herlig"; "Jeg tager den med hjem, uden at du ser det"; "Jeg vil ønske mig en i julegave". Det er fælles for de fleste børn i sanserummet, at de nyder at bruge stolens vinger.


Se andre problematikker og arbejdsområder:

Tryk på enter for at søge