Anns Ph.D-projekt tager udgangspunkt i hendes Masterprojekt om samme emne. Allerede der gjorde Ann sig nogle spændende opdagelser og fandt bl.a. frem til at ca. hver femte elev i indskolingen i Danmark har en sanseforstyrrelse, som forstyrrer både dem selv, de øvrige elever og underviseren.  

Læs hele Masterprojektet her >
marts 2021 fik  Ann offentliggjort den artikel som danner baggrund for  Ph.D-projektet. Den beskriver proces- og metodetilgang til projektet. 

Uddrag fra artiklen: ‘The results suggest that Danish schools should focus on both identifying children with SP difficulties and implement interventions such as sensory integration through occupational therapy to help children with SP difficulties, in order to improve their ability to participate and learn from school activities’

Hele artiklen kan læses her >
juni 2022 udgav Ann sin 'Feasibility-artikel' går lidt dybere i metodebeskrivelse og tilgang til projektet.

Hele artiklen kan læses her
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Det PhD-projekt Ann arbejder på, omhandler effekten af proprioceptive-/taktile hjælpemidler til børn med sansesøgende adfærd. Børn med sansesøgende adfærd har begrænset deltagelse og koncentration i aktiviteter i skolen, hvilket kan påvirke deres muligheder for indlæring. Projektet er et Randomized Controlled Trial studie med anvendelse af cross-over design, hvis formål er at undersøge og beskrive effekterne af Protac MyFit® kuglevestene på børns deltagelse i skoleaktiviteter, samt børnenes koncentration, ro og fokus i undervisningen.


Anne poster Forskning  
Tryk på enter for at søge