Ann Natacja Nielsens Ph.D-afhandling omhandler effekten af proprioceptive-/taktile hjælpemidler til børn med sansesøgende adfærd. Børn med sansesøgende adfærd har begrænset deltagelse og koncentration i aktiviteter i skolen, hvilket kan påvirke deres muligheder for indlæring. Projektet er et Randomized Controlled Trial studie med anvendelse af cross-over design, hvis formål er at undersøge og beskrive effekterne af Protac MyFit® kuglevestene på børns deltagelse i skoleaktiviteter, samt børnenes koncentration, ro og fokus i undervisningen.

Anns Ph.D-projekt tager udgangspunkt i hendes Masterprojekt om samme emne. Allerede der gjorde Ann sig nogle spændende opdagelser og fandt bl.a. frem til at ca. hver femte elev i indskolingen i Danmark har en sanseforstyrrelse, som forstyrrer både dem selv, de øvrige elever og underviseren.  

Læs hele Masterprojektet her >
marts 2021 fik  Ann offentliggjort en artikel på engelsk, som er et sammendrag af Master projektet og danner baggrund for  Ph.D-projektet. 

Uddrag fra artiklen: ‘The results suggest that Danish schools should focus on both identifying children with SP difficulties and implement interventions such as sensory integration through occupational therapy to help children with SP difficulties, in order to improve their ability to participate and learn from school activities’

Hele artiklen kan læses her >
juni 2022 udgav Ann sin 'Feasibility-artikel' går lidt dybere i metodebeskrivelse og tilgang til projektet.

Hele artiklen kan læses her
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

september 2023 udgav Ann en artikel om den 'CALM-intervention' som er udviklet til Ph.D-projektet. 

Uddrag fra artiklen: 'CALM-interventionen havde en positiv effekt på børnenes aktivitetskompetence undersøgt med COSA, hvilket kan give dem selvtillid til at udvikle strategier til og motivation for at opsøge nye udviklende aktiviteter at deltage i.'

Hele artiklen kan læses her
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


I november 2023 udgav Ann artiklen: *

'Teachers’ and Parents’ Assessment of Challenges in Children Exhibiting Sensory Seeking Behavior and Possible Effects of the Use of Ball Vests: A Pre–Post Study' hvor en række hovedpunkter ved hele projektet offentliggøres.

Læs hele artiklen her

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Anne poster Forskning  

Tryk på enter for at søge