Det har stor bevågenhed at hjælpe de demensramte til en bedre livskvalitet og deres plejepersonale til en god hverdag og et behageligt arbejdsmiljø.

Men det kan være svært at hjælpe en person med demens. Især hvis personen ændrer karakter, mister fornemmelsen for sig selv og sine omgivelser og bliver tiltagende urolig og rastløs. Søvnforstyrrelser, uhensigtsmæssig adfærd og rastløs vandring kan gøre hverdagen stressfyldt for både de demensramte, de pårørende og for personalet.

Derfor lavede Aarhus Kommune i 2018 et projekt med fokus på velfærdsteknologi til borgere med demens. Projektet viste med alt tydelighed, at Velfærdsteknologi virker - og skaber ro. Nu viser eftermålinger i 2019, også økonomisk positive resultater.

Pilotprojektet dokumenterer den beroligende virkning af Protacs produkter hos demente borgere og understreger, at sansestimulering kan skabe velvære og tryghed gennem dybe tryk og afgrænsning og på den måde forebygge og afhjælpe utryghed, angst og stress.

Det viser også, at brugen af Protacs sansestimulerende hjælpemidler har en positiv indflydelse på plejepersonalets arbejdsmiljø, så det bliver mere trygt og behageligt for personalet at være på arbejde.

Eftermålingerne viser, at beroligende Velfærdsteknologi kan frigive op til 20 minutters personaletid pr. urolig borger/pr døgn. Personaletid som i stedet kan bruges til pleje og omsorg.

Læs mere om Pilotprojektet

Læs hele projektet fra Aarhus Kommune
Tryk på enter for at søge