Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel
Billede af Protac SenSit<sup>®</sup> standardmodel

Protac SenSit® standardmodel
Sansestimulerende kuglestol
Protac SenSit® er en kuglestol til børn og voksne med motorisk og psykisk uro. Kuglerne stimulerer kroppens berørings- og muskel-led-sans, og deres dynamiske og dybe tryk på kroppen øger kropsbevidstheden og giver ro.

Protac SenSit® indeholder kugler i ryggen, i det øverste lag i sædet og i vingerne. Bunden er fyldt med granulat, hvilket gør stolen formbar til den enkelte. Man kan med fordel forme en fordybning i sædet, inden man sætter sig for optimal siddekomfort. Vingerne i stolen kan både bruges til at stabilisere siddestillingen og giver utallige muligheder for individuel tilpasning af siddekomforten og den ønskede sansestimulering.

Der er inkontinensbetræk på bagsiden af sædet, så hvis der skulle ske uheld i stolen, kan stoffet nemt lynes af og vaskes. Stolen kan desuden skilles helt ad, når man ønsker at vaske hele betrækket.

Standard-modellen anbefales til børn og voksne - til voksne over 180 cm. anbefales Protac SenSit® med høj ryg


  • Protac SenSit® er patenteret.


Protac SenSit® Puff giver optimal komfort

Det anbefales, at Protac SenSit® Puff bruges sammen med Protac SenSit® for optimal siddekomfort. Derudover kan puff'en være en stor fordel for lærere, plejepersonale, terapeuter osv. da den gør det nemt at sidde tæt på og i øjenhøjde med brugeren og få ro til gode snakke.

VIDEOER


Anvendelsesmuligheder

Produktpræsentation

Samlevejledning Protac SenSit 601

Samlevejledning Protac SenSit 602

CASES


Ro til 20-årig kvinde med psykiske problemer

Kvinden har flere selvmordsforsøg bag sig og er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Hun er voldsomt selvskadende. Hun blev af personalet støttet til at bruge Protac SenSit® kuglestolen men efterhånden blev det hendes  egen strategi at bruge stolen. Hun oplevede at få ro over krop og tanker, og at hun blev bedre i stand til at stå imod den selvskadende adfærd. Stolen blev placeret på hendes værelse, så hun selv kunne søge den og hun oplever velvære og at hun kan få ro på kroppen.


18-årig mand med cerebral parase

Vi har en ung mand med cerebral parese her på bostedet. Han er udviklingshæmmet og vurderes til at være kognitivt udviklet som 3 – 6 mdr. gammel. Han er kørestolsbruger og transporteres passivt omkring i kørestol. Han har perioder med selvskadende adfærd og perioder med mange spasmer. Han bliver meget nemt utryg og reagerer med selvskadende adfærd og høje lyde. Han har gennemgået en sanseintegrationsundersøgelse, der viser, at han efterspørger stimuli på alle nærsanser, men primært proprioceptivt og vestibulært. I træningen kan utrygheden og den selvskadende adfærd dæmpes ved at give ham masser af proprioceptive stimuli. Det gør jeg ved at bevæge ham igennem passivt i de typiske tonus dæmpende mønstre. Dvs. rolige rytmiske bevægelser i hoftefleksioner og rotationer over columna. Desuden giver jeg dybe kropstryk på ekstremiteterne og vibrationer på brystkassen. Med mine hænder kan jeg holde ham afslappet og veltilpas i terapien. Denne følelse ville jeg rigtig gerne kunne give ham med sig hjem. Det er lykkedes med Protac SenSit® kuglestolen og med Protac Kugledynen® Combi. Dynen har han fået bevilliget, fordi det giver ham ro til natten og gør at han er mere udhvilet, når han vågner. Tidligere kunne han godt ”holde fest” om natten - og rokke fra side til side med høj råben. En adfærd vi her på stedet tolkede som indre uro og vestibulær og proprioceptiv selvstimulation (”blinde-rokken”) Protac SenSit® stolen har han selv købt, og den giver ham tilstrækkelig ro til at han kan opholde sig i fællesrum sammen med sine medbeboere uden at blive urolig og selvskadende som tidligere. Han bruger den desuden til at geare ned efter træning.


Voksen bruger på aktivitetscenter

"Efter et voldsomt angstanfald blev jeg meget rastløs rundt og var bange for at falde. Kuglestolens ”hulefornemmelse” (Protac SenSit®) gjorde, at uroen i kroppen forsvandt lige så langsomt. Stolen gav også en behagelig varme. Efter  10-15 minutter var angstanfaldet på retur og efter en halv time i stolen, kunne jeg fungere i gruppen igen. Stolens vinger føles, som om de holder om en. Jeg synes den er god!"


6- årig dreng, middelsvær, psykisk udviklingshæmmet og er både psykisk og motorisk urolig

Drengen har problemer med at koncentrere sig og har tendens til selvskadende adfærd. I et forløb på 3 måneder har drengen  siddet ca. 20 min i stolen hver dag efter morgenmad og under morgensamlingen. Stolen er også brugt løst derudover. Han har fået øget koncentrationen under morgensamlingen, kan nu følge med og er ikke så forstyrrende for de andre børn, som han var før. Han falder mere til ro. Det ses tydeligt, at han falder til ro, når han sætter sig i stolen. De morgener, hvor han har det dårligt, hjælper stolen ham til at komme videre, at komme over det og få en bedre dag.


Mand med psykisk lidelse

Mand med psykisk lidelse, som bor på institution sammen med andre beboere. Han har eget værelse, hvor han foretrækker at være. Han opholder sig maksimalt 30 min. ad gangen i fællesrum og betragtes som rastløs.  Manden er glad for Protac SenSit® kuglestolen og bliver siddende i den i længere tid, end han før har villet sidde i nogle møbler. Personalet oplever, at han har mindre motorisk uro. Han går mindre hvileløst rundt og med mindre intensitet. Han kan sidde i fællesrummet i længere tid ad gangen end før. Stolen giver ham mulighed for at trække sig tilbage og få sansestimulering, uden at han falder i søvn.  Det betyder, at udgangspunktet for at være aktiv er tættere på, og at han er mere vågen og klar til aktivitet, end hvis han havde modtaget sansestimulering liggende.


Kvinde med bipolar affektiv lidelse.

Terapeut på afdelingen fortæller: "Kvinden anvender på eget initiativ kuglestolen flere gange dagligt; især når hun har brug for at blive beroliget og få samlet tankerne. Hun beskriver, at den hjælper hende til at finde ro om dagen, uden at hun behøver at gå i seng. Hun oplever, at kombinationen mellem at kunne bruge Protac Kugledynen® om natten og stolen om dagen, er helt optimal for hende. I afdelingen opleves det, at stolen kan være med til at forebygge og begrænse hendes tendens til at køre op og blive vred i løbet af dagen. Hun observeres blandt andet at bruge den inden og efter, at hun skal til møder eller samtaler. Ved tidligere indlæggelser har hun været i bælte, men dette har ikke været nødvendigt ved denne indlæggelse".


20-årig kvinde med psykiske problemer

Kvinden har flere selvmordsforsøg bag sig og er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Hun er voldsomt selvskadende. Hun blev af personalet støttet til at bruge Protac SenSit® kuglestolen men efterhånden blev det hendes  egen strategi at bruge stolen. Hun oplevede at få ro over krop og tanker, og at hun blev bedre i stand til at stå imod den selvskadende adfærd. Stolen blev placeret på hendes værelse, så hun selv kunne søge den og hun oplever velvære og at hun kan få ro på kroppen.


Kvinde med psykisk uro, indlagt på psykiatrisk afd.

Når kvinden bruger Protac SenSit® kuglestolen kan hun være i fælleslokalet på afdelingen, fordi hun får ro i kroppen og på tankerne. Hun opleves, straks efter at være hjulpet ned i stolen, som mere samlet og rolig.  Hun kan deltage i de aktiviteter der foregår omkring hende. Hun kan ikke komme op fra stolen på egen hånd og skal have lidt hjælp af personalet


4-årig pige, tidligt skadet

Den store motoriske og følelsesmæssige uro, som præger pigens daglige liv, aftager meget, når hun har siddet i stolen. Hun opsøger den spontant i motoriklokalet, som noget af det første. Efter 4-6 minutter, hvor hun sidder helt dækket til og tavs, begynder hun at kommunikere. Hendes tale er tydeligt mere samlet og organiseret. De sansemotoriske aktiviteter, som derefter udføres, er der langt mere ro over, end før hun blev introduceret til stolen. Ofte udføres opgaver, som kræver øje-hånd koordination, mens hun sidder i stolen. hvilket fremmer kvaliteten af arbejdet.


Børn i sanserum

Ergoterapeuten fortæller om børnenes udsagn om Protac SenSit®: "Jeg elsker den stol – sådan en vil jeg have derhjemme”; "Den er herlig"; "Jeg tager den med hjem, uden at du ser det"; "Jeg vil ønske mig en i julegave". Det er fælles for de fleste børn i sanserummet, at de nyder at bruge stolens vinger.


13-årig dreng med ADHD

Det er tydeligt, at alt form for kontakt, kommunikation og kropslig ro øges, mens og efter drengen sidder i stolen. Han opsøger den spontant og forsøger ofte at sove "ræve-søvn", for at få lov til at blive i Protac SenSit® kuglestolen længere. Han er tydeligt mere rolig og glad, og nemmere at samarbejde med, når han har siddet i stolen. Han udtrykker ofte med glimt i øjet: "...en dag snupper jeg stolen med hjem, uden at du opdager det".


Børn og unge med autisme

Bocenteret har haft 2 Protac SenSit® kuglestole i et års tid. Den ene stol står i et lokale og bruges i et eksamensklasse, når eleverbe skal læse og koncentrere sig. Brugerne er rigtig glade for den. Den giver dem ro og forbedrer deres koncentration væsentligt, når de skal tilegne sig nyt stof. Den anden stol bliver flyttet rundt efter behov. Den har stået i cafe-området, men personalet har bedt om, at den bliver flyttet, da de unge søger hen i den og bliver så afslappet, at de falder i søvn og ikke deltager i de aktiviteter, der findes. Lige nu benyttes kuglestolen i et stillerum, hvor man kan trække sig tilbage, når man har brug for ro.


6-årig dreng, motorisk urolig og meget let afledelig

Efter at have prøvet Protac SenSit® kuglestolen nogle gange i ergoterapeutisk træning siger drengen: "Du skal fortælle min mor, hvor man kan købe sådan en stol". Drengen nyder at været gemt under nakkepuderne; sidestykkerne er over ham og han ønsker også at have kugledyne over sig imens. Da forældrene ser den nydelse, stolen medfører, konstaterer moderen siger: "Det ender med, at vi må eje den stol. Intet intet andet giver så meget ro hos vores søn".


VASK OG VEDLIGEHOLD


Rengøring

Betrækket til Protac SenSit® kan vaskes ved 60 grader. Interval og behov for vask af betrækket afhænger af anvendelse og brug. Ved vask og renholdelse af stol, følges nedenstående anvisning.

· Yderstoffet kan vaskes i en vaskemaskine – min. 7 kg, med vaskemiddel uden blegemiddel  og parfume- se i øvrigt vaskeanvisning i betrækket.

· Sædebetrækket med påsyet inkontinensbetræk på bagsiden, kan lynes af og vaskes separat med vaskemiddel uden blegemiddel og parfume – se i øvrigt vaskeanvisning i betrækket.

· Kugleposerne i nakke- og sidevinger kan vaskes i de medfølgende vaskeposer i alm. vaskemaskine min. 7 kg, med vaskemiddel uden blegemiddel og parfume- se i øvrigt vaskeanvisning i vingerne.

Ved fjernelse af pletter, hvor der tænkes anvendt pletfjerningsmiddel, forsøg da først på et sted, som ikke er synligt (f.eks. stolens bund), for at se om stoffet vil tage skade, eller farve vil blive påvirket. Protac anbefaler ikke brug af pletfjerningsmidler.

Protac tager forbehold vedr. erstatning ved forkert håndtering ift. vask og vedligehold

· Inderpose med granulat og kugler må ikke vaskes
· Inderpuden i nakkestøtten må ikke vaskes

Vedligehold

Der vil ved brug komme en fordybning i sædet hvilket skyldes at granulaten i bunden ”pakker sig”. Det er derfor vigtigt at vende stolen på hovedet indimellem efter behov og ryste den lidt, så der kommer luft ind i granulaten. Dette får sædet til at ”rejse sig” igen.
Kontroller stolen hver gang den anvendes, for fejl og mangler, samt gennemgå en gang årligt stolens syninger, lynlåse, stof, håndtag, kugler, granulat og stolens generelle tilstand. Hvis man bliver opmærksom på alvorlige fejl og mangler, skal Protac SenSit® tages ud af brug, indtil fejlen er udbedret og sikkerhed genoprettet.

MODELOVERSIGTNAVN VARENR. STØRRELSE HMI NR. STOF
Protac SenSit® - Off White 600-602-3820-02 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® - Sort 600-602-3820-10 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® - Aquablå 600-602-3820-30 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® - Limegrøn 600-602-3820-40 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® - Støvet grøn 600-602-3820-41 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® - Mørkegrå 600-602-3820-80 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® inkl. Protac SenSit® Puff - Off White 600-612-3820-02 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® inkl. Protac SenSit® Puff - Sort 600-612-3820-10 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® inkl. Protac SenSit® Puff - Aquablå 600-612-3820-30 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® inkl. Protac SenSit® Puff - Limegrøn 600-612-3820-40 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® inkl. Protac SenSit® Puff - Støvet grøn 600-612-3820-41 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Protac SenSit® inkl. Protac SenSit® Puff - Mørkegrå 600-612-3820-80 ryg 78 cm/sæde 38 cm 45630 Oxford 100% polyester
Tryk på enter for at søge