Demens

Mennesker med demens kan have svært ved at mærke sig selv. Det kan afføde motorisk og psykisk uro, som kan komme til udtryk som rastløshed, ængstelighed, højtråbende og uhensigtsmæssig adfærd. Evnen til at orientere sig i tid og rum kan svækkes og døgnrytmen kan blive vendt på hovedet, og det kan være stressfyldt både for borgeren, de pårørende og plejepersonalet.

En borger med demens kan f.eks. have svært ved lette berøringer, kan have svært ved at modtage hjælp til personlig hygiejne, kan have svært ved for meget og for tæt kontakt med andre mennesker. I de situationer er det vigtigt at vurdere, som det er med alle mennesker, om det er nødvendigt med en tydelig stimulation for at berøringen ikke skal være en yderligere stressfaktor.

Aarhus Kommune lavede i 2018 et pilotprojekt med fokus på velfærdsteknologi til borgere med demens, og projektet dokumenterer den beroligende virkning af Protacs produkter og understreger, at sansestimulering kan skabe velvære og tryghed gennem dybe tryk og afgrænsning og på den måde forebygge og afhjælpe utryghed, angst og stress.
Projektet beretter også om mange små stjernestunder hos borgere, hvor det ellers var blevet svært at finde ind til den gamle personlighed. Projektet viser også de sansestimulerende hjælpemidler har en positiv indflydelse på plejepersonalets arbejdsmiljø, så det bliver mere trygt for personalet at være på arbejde.

I projektforløbet blev fysisk og psykisk uro dæmpet med 60% og generelt blev søvnforstyrrelser og velvære i det hele taget forbedret.

Læs mere om projektet >

For mere information se vores webinar om, hvordan sanseintegration kan hjælpe borgere med demens >

Læs cases relateret til demens herunder.


Borger med demens

En borger med demens har sovet med Protac Kugledynen® Granulat og har oplevet en rigtig god effekt. Helt konkret betød det, at længden på den dybe nattesøvn hos borgeren blev øget med 42%, og at antallet af udstigninger fra sengen faldt med 38%. Den dybe nattesøvn er altafgørende for alle menneskers trivsel både i forhold til den generelle sundhed og til det mentale overskud den efterfølgende dag.


Kvinde på 70 år med Lewy Body demens 

Kvindelig kørestolsbruger som skal have fuld hjælp og støtte til alle daglige gøremål. Har parkinsonlignende bevægelsesforstyrrelser, svingende opmærksomhed og kan have hallucinationer. Hun kan ved psykisk uro blive højtråbende med en vedvarende ensformig lyd. Kvinden har brugt Protac KneedMe® gennem flere måneder med håber om at muliggøre samvær og deltagelse i musikalsk aktivitet. Allerede første gang var det tydeligt, at knætæppet havde god effekt. Hun blev mere nærværende i kontakten, koncentreret om musikken og de ensformige lyde erstattedes af lejlighedsvis nynnen med på sangene.


Kvinde 62 år med Alzheimers-demens

Kvinden har alvorlig fysisk, psykisk og kognitiv svækkelse samt depression. Kvinden er meget generet af fysisk og psykisk uro. Hun har fået tiltagende svært ved at rumme for mange sansestimuli, og bliver nemt overstimuleret. Det viser sig ved voldsomme fysiske bevægelser og høj, vred stemmeføring. Kvinden opholder sig meget på egen stue, fordi hun har brug for afskærmning. Kvinden har svært ved at acceptere håndtering og vending i seng i forbindelse med personlig pleje. Hun får derfor Protac KneedMe® over sig i forbindelse med  morgenpleje. Hun tilbydes at blive liggende i sengen og få knætæppet over sig eller at komme over i en lænestol også med knætæppet på. Her bliver hun tryg og rolig. Nu tilbydes hun at få knætæppet på, hvis hun er urolig fra morgenstunden, og morgenplejen udsættes, indtil hun er rolig og bedre tilpas. Kvinden bruger nu dagligt Protac KneedMe®, og ses mere og mere smilende, afslappet og veltilpas. Når man kommer ind på stuen, drejer hun tit hovedet og hilser med smil eller rolige lyde og nærværende ”snak.” Måltiderne forløber bedre end tidligere, når hun har knætæppet på.


Kvinde i firserne med Alzheimers-demens

Kvinden har tendens til at have verbal selvstimulerende adfærd - meget persevererende i sine lyde. Hun er nærmest insisterende syngende og højlydt i samtale med sig selv. Kvinden får Protac KneedMe® på lige efter morgenplejen for at forebygge eskalering af lyde/selvstimulation. Allerede ved første afprøvning er det tydeligt, at knætæppet giver kvinden ro; hendes stemmeleje er lavere og hun svarer mere relevant på tiltale. Efter brug af knætæppet er hendes ansigtsudtryk blidere end sædvanligt. Kvinden sidder nu med knætæppet hver dag og gerne flere gange i løbet af dagen.


Mand med demens på plejehjem med stress og uro

Da han begynder at sove med Protac Kugledynen® Calm får han meget mindre uro, både i dagtimerne og ved sengetid. Han vågner heller ikke tidligt om morgenen med uro. Han bliver mindre irritabel end tidligere og har færre uheld ved toiletbesøg. Dette påvirker jo også meget min dagligdag og energi. Så alt i alt vil jeg påstå at hans og indirekte min livskvalitet blevet bedre. Skrevet af pårørende til mand med demens


Mand med demens på plejehjem med udadreagerende adfærd.

Manden har tidligere især været udadreagerende om morgenen, og der skulle to hjælpere til at vaske ham og én til at holde ham i hænderne. Han fik tidligere beroligende medicin inden morgenpleje. Om natten stod manden ofte ud ad sengen og havde svært ved at finde ro igen. Om dagen var han også meget urolig og havde svært ved at finde ro i nuet. Manden prøver Protac Kugledynen® Combi - den introduceres i roligt tempo. De første to dage i kørestolen, hvor han får den over benene. Manden tager selv dynen af, når han synes, det er nok. Dernæst bruges dynen til middagssøvnen, først over benene, og senere lægges dynen helt over ham. Det går rigtig godt, og manden begynder nu at bruge den om natten også. Han sover mere roligt og vågner kun en enkelt gang i stedet for 5-10 gange. Han er nu helt rolig om morgenen til morgenpleje. Der er nu kun 2 plejere til morgenpleje og manden behøver ikke længere beroligende medicin, inden han står op.


Dement ældre mand med tiltagende angst og aggressiv adfærd til følge.

Den ældre mand modsætter sig forflytnings-, pleje- og badesituationer, og personalet oplever forflytninger og bad som overgreb på ham. Manden accepterer og nyder Protac Kugledynen® Flexible fra første nat, og protesterer, da nattevagten ved en fejl vil skifte til hans almindelige dyne. Efter 2-3 uger er personalets kommentarer, at manden er et helt andet menneske. Forflytning og bad giver ikke længere anledning til aggressiv adfærd. Han begynder at synge, kigge i aviser og efter 2 måneder rejser han sig flere gange fra sin kørestol og går, hvilket han ikke har gjort meget længe.


Kvinde med alkohol-demens på plejehjem.

Protac Kugledynen® Flexible har forandret kvindens hverdag. Hun har udpræget flere nætter med uafbrudt søvn. Hun har fået et naturligt "forhold" til sin seng på plejecentret, hvor hun før kunne tænke på sin seng derhjemme. Hun falder mere til ro i forhold til aggressionerne over for sin mand og personalet. Hun er lettere af få i seng ved almindelig sengetid. Hun er mere glad om dagen og smiler mere og har generelt fået mere overskud. Hun går ikke væk fra plejecentret mere i samme omfang som tidligere.


Protac Kugledynen® hjælper kvinde med demens til smil og bedre trivsel

En ældre kvinde er så stærkt påvirket af demens, at hun ligger passiv og kan ikke deltage i nogen form for ADL eller personlig pleje. Hun har intet sprog og eneste respons er enkelte øjeblikkes øjenkontakt. Hun er meget følsom over for lyde, bevægelser i omgivelserne og reagerer kraftigt på personlig pleje. Hun er meget grædende og klagende og kan være i den tilstand i mange timer ad gangen – ofte om natten. Der er store problemer med personlig pleje, da det skaber utryghed, gråd, klagen og en beskyttende kropsholdning med armene flekteret fastlåst ind mod kroppen. Efter 2-3 dages afprøvning af Protac Kugledynen® ses de første klare tegn på effekt. Hun holder fast på dynen og bliver oprørt, når den fjernes. Hun får gradvis en mere rolig adfærd med mindre gråd og klagen. Flere dage med periodevis smil og småsnak og et mere afslappet ansigtsudtryk. Den beskyttende kropsholdning er uændret, men hun reagerer ikke så stærkt som tidligere, når armene flyttes ved vask og påklædning. Hvis hun bliver ophidset, kan hun beroliges ved at pakke dynen tæt om hende i et fast tryk og holde trykket lidt. Den generelle holdning blandt personalet er der er sket en tydelig ændring af kvindes adfærd og at den daglige pleje og kontakt er lettere og trivslen forbedret. Kugledynen bevilges til varigt brug og beroligende medicin er ikke længere nødvendigt.


Protac Kugledynen® hjælper kvinde med demens til søvn og ro

En ældre kvinde med demens havde problemer med at falde i søvn på grund af psykisk uro. Hun stod op mange gange om natten og gik ind og vækkede de andre beboere på plejehjemmet. Da hun prøver Protac Kugledynen®, bliver det nemmere for hende til at falde til ro og blive i sin seng.


Protac Kugledynen® hjælper kvinde med alkoholdemens til øget trivsel

En kvinde med alkoholdemens bor på plejehjem, hvor hun prøver at sove med Protac Kugledynen®. Kugledynen har forandret kvindens hverdag på flere parametre:
• udpræget flere nætter med fuld søvn

• falder mere til ro i forhold til aggressionerne over for sin mand og personalet

• er lettere af få i seng ved alm. sengetid

• er mere glad om dagen - smiler mere

• virker som om hun har fået mere overskud

• går ikke mere i samme omfang som tidl. fra alderdomshjemmet

• accepterer at hendes seng nu er på plejehjemmet og ikke længere derhjemme


Ældre mand med demens hjælpes til bedre trivsel med Protac Kugledynen®

En ældre mand med demens er gennem det sidste år blevet tiltagende angst med aggressiv adfærd til følge. Manden sætter sig imod forflytnings-, pleje- og badesituationer. Personalet oplever forflytninger og bad som overgreb på ham. Han nyder at sove med Protac Kugledynen® fra første forsøg. Efter 2-3 uger er personalets kommentarer, at han er et helt andet menneske. Forflytning og bad giver nu ikke anledning til aggressiv adfærd. Han begynder at synge, kigge i aviser og efter 2 måneder rejser han sig flere gange fra sin kørestol og går nogle skridt, hvilket han ellers ikke har gjort meget længe.


Anbefalinger fra plejehjemmet vedr. Protac Kugledynen® til borgere med demens

Plejehjemmet oplever generelt, at Protac Kugledynen® med god effekt kan bruges til at berolige borgere med demens. En borger med demens har ofte svært ved at finde ro, og det kan komme til udtryk ved endeløst at vandre frem og tilbage, at stå op af sengen utallige gange om natten, konstant at kalde på personalet osv. Protac Kugledynen® hjælper den demente til at mærke sin egen kropsafgrænsning og hjælper derved til at genskabe tryghed og ro. Ofte er det om natten, at borgere med demens har meget uro, og det er specielt her, man ønsker at bruge kugledynen til at skabe ro. Vi anbefaler alligevel, at dynen introduceres om dagen, hvor borgeren formodes at være mest frisk og åben for at afprøve nye ting. Om dagen er der er også mulighed for at observere, hvorledes den ældre reagerer, og at afprøve den i korte intervaller. Intervallet kan gradvis øges på baggrund af de erfaringer, afprøvningen giver. Det kan være en idé at introducere kugledynen ved at lade beboeren bruge den over skulderen eller knæene siddende i en stol, idet trykpåvirkningen fra kuglerne ikke opleves så kraftigt i siddende som i liggende stilling. Når fornemmelsen fra kugledynen er velkendt fra dagtimerne, bliver det nemmere at bruge den om aftenen, hvor overskuddet hos borgeren normalt ikke er lige så stort.


Borger med demens prøver Protac MyFit®

Borger prøver en Protac MyFit® kuglevest med rigtig god effekt. Borgeren havde normalvis svært ved morgen-ADL og i det hele taget med at komme i gang med dagen, og det resulterede i meget udadreagerende adfærd. Efter borgeren prøvede at bruge kuglevesten systematisk hver morgen, faldt antallet af situationer med udadreagerende adfærd drastisk og personalet oplevede en helt anderledes kontaktbar og positiv borger.


73-årig kvinde Alzheimer-demens, meget motorisk og psykisk urolig og vandrer hvileløst omkring

Kvinden har meget svært ved at falde til ro, og vandrer hvileløst omkring uden at kunne koncentrere sig om noget. Med Protac MyFit® kuglevesten på falder hun til ro, og man kan se at hendes ansigtsudtryk bliver blidere.


Ældre dame med demens

Kvinden vil gerne med udenfor og deltage i socialt samvær men har tendens til rastløshed og til at blive overstimu­leret i fælles aktiviteter. Da hun sætter sig i Protac SenSit® Nature på terrassen siger hun, ”Ah – det var dog skønt”. Hun finder et blad frem og læser koncentreret. Efter 45 minutter rejser hun sig, går ind og er glad og veltilpas resten af dagen. Siden har hun selv søgt kuglestolen mange gange med samme positive resultat.


68-årig dame med Alzheimer demens

Kvinden bor på et specialhjem for mennesker med demens. Hendes hverdag er præget af konstant motorisk uro og omkringvandren på gangene og derudover en del psykisk uro og en udbredt samlemani. Hun kan ikke finde ro til at koncentrere sig om enkelte sanseinput i aktiviteter som spisning og træning. I Protac SenSit® Straight kuglestolen er hun tryg ved at komme ned i siddende stilling, grundet højden og fastheden i kanten. Den oprette stilling gør, at hun har en følelse af sikkerhed og kontrol og kan slappe mere af og finde ro. Hun kan selv rejse og sætte sig i stolen. Efterfølgende kan hun finde ro, f.eks. til at spise uden at vandre. Stolen har rigtig god effekt på hendes motoriske og psykiske uro.


Kvinde med Alzheimer-demens

Borgeren er meget urolig, og vandrer ofte hvileløst rundt på gange og fællesarealer. Kan ikke finde ro til at sidde og hvile eller til aktiviteter. Hun kan guides til at sætte sig ned og se film, men rejser sig efter kort tid og fortsætter vandringen, selv om hun er glad for film. Kvinden afprøver Protac SensOn®, og hun kommenterer, at den både flot og dejlig at have på. Personalet sad ved hende nogle minutter, efterfølgende blev hun selv siddende i over en time og så film. Kraven bliver nu anvendt ved uro og vandren, især som forebyggelse omkring vagtskifte, hvor hun ellers er særlig motorisk urolig. Borger kan let selv tage kraven af.Se andre problematikker og arbejdsområder:

Tryk på enter for at søge