Sovemedicin IKKE førstevalg til børn med søvnproblemerDet gælder især brugen af Melatonin, som er et lægemiddel mod søvnbesvær. Lægemidlet er ikke godkendt til brug på børn og unge. På trods heraf viser en netop offentliggjort opgørelse, at forbruget blandt børn er steget 81% over de sidste 5 år, så 8.400 børn i dag får ordineret Melatonin. Læs artikel fra Berlingske Tidende den 9. okt. 2016 her. Emnet beskrives også i kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten den 10. oktober 2016. Heraf fremgår det at læger føler sig pressede til at udskrive medicin. Se her.

Det er i den forbindelse en udbredt misforståelse, at medicin skal være afprøvet før andre ikke-medicinske tiltag - som f.eks en kugledyne - inden den kan bevilges. Dette er ikke korrekt.

I et samråd i Folketinget den 11. okt. 2016 fastslår Sundhedsminister, Sophie Løhde at ”Medicin aldrig må være førstevalg ved behandling af børn”. Se Samråd i Folketinget

Sundheds- og Ældreministeriet har desuden, på baggrund af et samråd i Folketinget i juni 2016, i et brev til Danske Regioner indskærpet, at ”Sovemedicin derfor ikke er førstevalg i behandling af børn og unge med særlige søvnproblemer, fx som følge af ADHD”. I stedet for medicinsk behandling nævnes brug af kugledyne. Se brev til Danske Regioner her.

I Ankestyrelsens Principafgørelse 94-15 fremgår det også, at ”En kugle- eller kædedyne kan være et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel. Afgørelsen heraf beror på, hvilke behov brugen af dynen skal afhjælpe og vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang”. Læs Ankestyrelsens Principafgørelse her.

Det vil sige at kommunerne fortsat har mulighed for at bevilge en kugledyne hvis lidelsen er af varig karakter og regionerne har mulighed for at bevilge en kugledyne som et led i behandling.

Tryk på enter for at søge