Ph.d.-projekt: Protac MyFit® hjælper børn i indskolingen til øget koncentration


Sanseforstyrrelser spænder ben for børns trivsel

Børn der larmer i klassen, forstyrrer undervisningen, har svært ved at koncentrere sig og måske også har en voldsom adfærd i frikvarteret er ofte kategoriserede som urolige børn. Cand. San. i ergoterapi og ph.d. Ann Nielsen vil hellere kalde dem sansesøgende børn, og dem skal vi hjælpe og passe på. En sanseforstyrrelse kan begrænse børnenes evner, motivation og glæde ved at deltage i skoleaktiviteter og påvirke deres trivsel og mulighed for indlæring både fagligt og socialt. Tidligere forskning fra Ann viser, at hver femte elev i indskolingen har en sanseforstyrrelse, og af dem har hele 70% en sansesøgende adfærd.

Ann har i sit Ph.d.-projekt undersøgt effekten af at bruge Protac MyFit® i indskolingen på 25 danske skoler. For 39% af børnene blev deres opmærksomhed forbedret, for 24% af børnene blev kropsopfattelsen forbedret, og 33% af børnene havde mindre hyperaktivitet. 

Men vigtigst af alt ’Børnene selv fortæller, at kuglevesten hjælper dem med at føle sig bedre tilpas, de oplever at blive bedre til at koncentrere sig, og studiet viser en signifikant forbedring af elevernes tro på egne evner’, udtaler Ann.

Læs meget mere om projektet

Tryk på enter for at søge