Artikel fra ERGOTERAPEUTEN: CLASI-uddannelse i sanseintegration

Uddrag fra artiklen: 'EASI-testen (Evaluation in Ayres Sensory Integration) er et redskab til udredning af børn ml. 3-12 år med sanseintegrationsforstyrrelser. Testen afdækker, hvor godt barnet opfatter og bearbejder sanseindtryk inden for de forskellige sansesystemer.'

'Det er en opgave for os ergoterapeuter at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe børn, forældre og omsorgspersoner til at forstå børnenes adfærd, forklarer Betina Ada Rasmussen'


Læs hele artiklen fra ETF her

Mere om CLASI-uddannelsen
CLASI-uddannelsen, som giver mulighed for at udføre EASI-testen, er grundlagt af Zoe Mailloux og Susanne Smith Roley, som har arbejdet tæt sammen med Jean Ayres, og i dag viderefører hendes vigtige arbejde for at dokumentere og undervise i sanseintegration.  

Det er et avanceret træningsprogram, der startede i 2016 for at arbejde videre med arven og det vigtige arbejde inden for den uddannelse, forskning og praksis, som blev grundlagt af Jean Ayres, og som siden er blevet videreført af andre forskere, praktikere og undervisere. Uddannelsesprogrammet er tilpasset Ayres 2020 Vision, der ligeledes har til formål at fremme forskning og uddannelse inden for ASI (Ayres Sensory Integration)

CLASI-uddannelsen er således udviklet efter mange års erfaring med ASI-uddannelse med vægt på optimale læringsmetoder og forskellige typer af indhold. Resultatet er et hybridprogram, som kombinerer selvstyret on-line undervisning med on-site undervisning med praktiske koncepter, der bedst implementeres gennem supervision og feedback.

I Danmark udbydes uddannelsen i samarbejde med Protac.

Her kan du læse mere om EASI-testen og den tilhørende CLASI-uddannelse

Tryk på enter for at søge