Protac Legat uddelt til fokus på Sensory Profiles på SANO

Katherine Lacey, Gitte Simonsen Peitersen og Malene Nellemose fra Sano Middelfart fik tildelt årets Protac Legat.


Katherine, Gitte og Malene skriver i ansøgningen, at ‘Vi oplever, at der er mange af vores patienter, som er sansemæssigt udfordret, og at det påvirker dem på forskellig vis i deres daglige aktiviteter. Vi erfarer, at mange aldrig er blevet udredt for sansemæssige forstyrrelser, og at det er en overset faktor i smertepatienternes rehabilitering, som påvirker både deres privatliv, sociale liv og arbejdsfunktion.’


Katherine, Gitte og Malene har søgt Protac Legatet for at kunne uddanne flere ergoterapeuter i Sensory Profiles og dermed styrke og integrere sanseintegration og sansestimulation i patienternes rehabiliteringsforløb på SANO, som er specialiseret inden for gigt- og smertepartienter.


Protac og ETF var meget enige om, at Gitte, Katherine og Malene er de helt rette modtagere, og vi glæder os til at følge forløbet og de energiske terapeuters udbytte. Rigtig god arbejdslyst🍀På billedet ses fra venstre: Næstformand i Ergoterapeutforeningen Margrethe Boel, Gitte Simonsen Peitersen, Malene Nellemose, Katherine Lacey, og Adm. Dir. hos Protac Natascha Sandberg Hytting

På billedet ses fra venstre: Næstformand i Ergoterapeutforeningen Margrethe Boel, Gitte Simonsen Peitersen, Malene Nellemose, Katherine Lacey, og Adm. Dir. hos Protac Natascha Sandberg Hytting

Tryk på enter for at søge