Sygeplejersker samarbejder på tværs af universitet, industri og offentlig sektor

"Vi glædes over, at samarbejdet på tværs af det private erhvervsliv, sygehuse og universitet giver positiv synergi med mulighed for at skabe værdi for patienterne.

Med den indledning fortæller vores Ph.d.-studerende Sanne Toft Kristiansen både om baggrunden for sit emnevalg til det igangværende Ph.d.-projekt, og om hvor vigtigt et tværgående samarbejde er for at skabe mere værdig og udvikling for de berørte patienter. Sanne har arbejdet på projektet siden 2019 og forventer at have de første resultater klar til 2022. Du kan læse mere om projektet og om Sanne her

Artiklen er udgivet i 'Sygeplejersken' maj 2021. Uddrag fra artiklen:
'Vi vil beskrive et usædvanligt sygeplejevidenskabeligt projekt, der er støttet af Innovationsfonden, og foregår i samarbejde mellem et privat firma (Protac A/S), Aarhus Universitet og flere psykiatriske afdelinger. Projektets formål er at hjælpe patienter med depression til en bedre søvn. Der er i høj grad brug for sygeplejeforskning, men det kan være vanskeligt at finde den nødvendige finasiering til løn og drift. Vores projekt viser, at et bredt samarbejde kan være en løsning, til gavn for både patienter og forskning.  

Vi undersøger, om specielt udviklede kugledyner kan forbedre søvnen hos patienter med depression, der lider af søvnforstyrrelser. Specifikt undersøger vi, om Protac Kugledynen® med fem cm store plastikkugler påvirker søvnmønstre og reducerer angst- og depressionssymptomer, og om det fører til nedsat forbrug af sovemedicin og beroligende medicin. Samtidigt undersøger vi, hvordan patienterne oplever at sove med dynerne. De første resultater er klar i 2022. 

Projektet blev til pga. et klinisk problem: Hvordan hjælper man psykiatriske patienter til at sove bedre? På Psykiatrisk Skadestue i Risskov brugte vi ofte kugledyner til personer med manier, psykoser, selvskadeproblematikker, depressioner og søvnløshed. Vi kunne se, at de tilsyneladende havde gavnlig effekt for nogle, men savnede evidensbaseret viden om, hvad dynerne egentlig kan, og på hvem de hjælper. Det kickstartede idéen til et erhvervsrettet forskningsprojekt. Sygeplejerske Sanne Toft Kristiansen og hendes vejledere søgte derfor om finansiering fra Innovationsfonden og kontaktede også Protac A/S, som producerer dynerne. Innovationsfonden fandt projektet nyskabende og lovende og støtter derfor økonomisk. Protac A/S besluttede også at støtte projektet økonomisk og praktisk, men uden at virksomheden havde indflydelse på udformningen af projektet. Desuden var det vigtigt, at data ejes af og behandles på Aarhus Universitet, og at resultaterne publiceres uanset om, resultaterne viser positiv eller negativ effekt af kugledynerne.' 

Læs hele artiklen i 'Sygeplejersken'

sygeplejeske

Tryk på enter for at søge