Afklaring omkr. Ankestyrelsens Principmeddelelse


Der er kommet en ny principmeddelelse fra Ankestyrelsen, som fastslår de kriterier, der kan indgå i vurderingen af forbrugsgoder og sædvanligt indbo. Meddelelsen hedder 36-22, og vi har erfaret, at den desværre kan skabe unødig forvirring om hvilke dyner, der er omfattet af principmeddelelsen.

 Ankestyrelsen nævner en konkret sag (nr. 4), som vedrører et ’afslag på en tung dyne med fyld af glasperler og med bambus/bomuldsbetræk med den begrundelse, at en sådan dyne er et forbrugsgode, der normalt indgår i sædvanligt indbo.’* 

 Ankestyrelsens begrundelse for afgørelsen i sag nr. 4 er, ’Ankestyrelsen anser en tung dyne med fyld af glasperler og bambus/bomuldsbetræk for sædvanligt indbo og den type dyner kan efter Ankestyrelsens vurdering anses som almindeligt udbredte og som produkter, der kan findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.’*
 
 
Siden offentliggørelsen af principmeddelelsen, har Protac været i kontakt med Ankestyrelsen og har fået bekræftet at meddelelsen kun vedrører den konkrete afgørelse og ikke Protac Kugledynen®. Det bekræftes herved også, at omtalte dyne trods betegnelsen ’kugledyne’ på ingen måde kan sidestilles med Protac Kugledynen®  

Ankestyrelsen understreger også, at der altid skal foretages en konkret vurdering for hvert enkelt produkt, der ansøges om ud fra parametre som bl.a.:

- Produktets udbredelse og om det forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos
  befolkningen i almindelighed

- Produktets funktionalitet

- Om produktet findes i forskellige farver, størrelser og prisklasser

- Om produktet alene henvender sig til mennesker med funktionsnedsættelser

- Produktets prisniveau

 Idet Protac Kugledynen® er udviklet som et hjælpemiddel til at hjælpe mennesker med varig funktionsnedsættelse og ikke anses som et forbrugsgode og sædvanligt indbo, kan den derfor fortsat vil bevilges som et hjælpemiddel (efter §112).

 Protac Kugledynen® er kendetegnet ved:  

- Protac Kugledynen® har en særlig funktion, der alene har til formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne

- Protac Kugledynen® er udelukkende udviklet som et hjælpemiddel, og kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne

- Protac Kugledynen® henvender sig alene til en lille gruppe af den brede befolkning 

- Protac Kugledynen® forhandles ikke bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkning i almindelighed

- Protac Kugledynen® indgår ikke i sædvanligt indbo

- Protac Kugledynen® forhandles ikke i en prisklasse, der anses for tilgængelig for den brede befolkning

- Protac Kugledynen® er CE-mærket som Medicinsk Udstyr, klasse I

- Effekten af Protac Kugledynen® er dokumenteret i flere videnskabelige studier, der løbende er bekræftet. 
  Derudover udarbejdes aktuelt et Ph.d.-projekt som omhandler Protac Kugledynen®


Vi er vidende om, at begrebet ’kugledyne’ bliver brugt i flæng om flere typer dyner med tyngde og forskelligt fyld, og altså ikke kun om dyner med kugler i. Det giver anledning til mange misforståelser, og vi håber, at vi med ovenstående kan bidrage til mere klarhed og bedre forståelse.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Der sidder altid en terapeut ved telefon, som kan vejlede dig på tlf. 86194103 eller protac@protac.dk

 
* Her kan du læse hele Principmeddelelsen 36-22


Tryk på enter for at søge