Bæredygtigt samarbejde på tværs af brancher skal reducere miljøbelastningen


Protac og Pharma-Tech har udvidet samarbejdet, og skabt et lukket kredsløb for genanvendelse af plast fra brugte Protac produkter for at reducere plastforbruget og CO2 udledningen i produktionen mest muligt.

Bæredygtighed har længe været et fokusområde for begge virksomheder, og den fælles interesse blev derfor starten på et nyt projekt i et mangeårigt samarbejde. Protac producerer sansestimulerende hjælpemidler med plastkugler i, og Pharma-Tech støber plastkuglerne hertil. På det seneste har genanvendelse af plastkuglerne været en stor del af samarbejdet, da Pharma-Tech fandt frem til, at de i et lukket kredsløb kan genanvende brugte Protac plastkugler og genskabe nye kugler til Protacs produkter af samme kvalitet som de oprindelige. Når der produceres plastkugler på denne måde, spares der 28% CO2 og 30% plast.

I det bæredygtige lukkede kredsløb leverer Protac brugte plastkugler tilbage til Pharma-Tech, hvortil de har udviklet en særlig produktionscyklus til Protacs plastkugler. De brugte plastkugler granuleres, omsmeltes og anvendes til produktion af nye kugler. Derved sikres det, at plasten fortsat er ren og af samme høje kvalitet som de oprindelige kugler.

Protac har længe sonderet markedet for at se, om der evt. kan anvendes et mere bæredygtigt alternativ end oprindeligt fremstillet plast. Udfordringen er, at Protac er underlagt meget skrappe kvalitetskrav og hygiejne krav til den anvendte plast, da de sansestimulerende hjælpemidler er registrerede som Medicinsk Udstyr hos Lægemiddelstyrelsen i klasse 1, og plasten skal derfor være meget ren. Faktisk lige så ren som det plast, der anvendes i f.eks. kanyler. Derfor er det ikke en mulighed for Protac at anvende andet genbrugsplast udover deres egne brugte plastkugler til fremstilling af nye plastkugler.

Samarbejdet i korte linjer:
  • Genanvendelse og høj kvalitet kan godt forenes
  • Ved at genbruge plastkuglerne i en lukket produktionscyklus sikrer vi, at det høje kvalitet og den rene plast bevares
  • Mindre forbrug og ressourcer
  • Ingen økonomisk gevinst - udelukkende et værdibaseret samarbejde
  • Lokalt samarbejde
  • Konstruktiv udvikling på tværs af brancher
  • Gennemsigtig produktionsproces
  • Konkret måde at realisere FNs Verdensmål nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion og FN-mål nr. 13 Klimaindsats
  • Plast er tit et udskældt materiale – men når det produceres korrekt, anvendes i lang tid og genbruges er det holdbart og hygiejnisk som intet andet alternativ
  • Pharma-Tech forventer at flere firmaer og kunder vil se genanvendelse som et krav til produktionen i fremtiden

Mere viden og inspiration:
http://www.sebrochure.dk/pharmatech/WebView/
https://protac.dk/dk/social-ansvarlighed-og-fokus-paa-fn-verdensmaal

Kontakt for mere information
Rikke Haarup Dresler, Protac, rhd@protac.dk, tlf. 20229837
Ryan Zinglersen, Pharma-Tech, ryan@pharma-tech.dk, tlf. 44128099
Tryk på enter for at søge