Bevilling af Protac Kugledynen® eller sovemedicin?

Hen over sommeren 2019 har der igen været en del skriveri omkring Ankestyrelsens Principafgørelse omkring bevilling af sovemedicin eller kugledyner til børn. Det glæder os at flere politikkere arbejder på sagen, som ofte  vækker undren blandt både politikkere og fagfolk. Eksempelvis har Kirsten Normann Andersen (SF) stillet spørgsmål til Principafgørelsen, og der er der nu kommet svar på. Det glæder os især at læse at:

"Sovemedicin er dermed stadig ikke førstevalg i behandlingen af børn og unge med søvnproblemer"  og at " at det er hensigtsmæssigt at begynde behandling med ikke-farmakologiske interventioner hos børn med mindre grad af funktionsnedsættelse"

Du kan læse de fulde svar fra Sundheds-og Ældreministeriet herunder:

Læs svar 1 fra Sundheds-og Ældreministeriet

Læs svar 2 fra Sundheds-og Ældreministeriet

Tryk på enter for at søge