Det er ikke bare en dyne med kugler i!

Protac Kugledynen® blev udviklet tilbage i 1994 af ergoterapeut Pia Christiansen som et hjælpemiddel til at hjælpe mennesker med funktionsnedsættelse til bedre søvn og mental ro. 

Siden er dynen løbende blevet videreudviklet med udgangspunkt i vores viden om ergoterapi, forskningsresultater og tilbagemeldinger fra brugere og fagfolk. Det betyder, at der i dag findes flere forskellige kugledyne-modeller, som er tilpasset de meget individuelle og sansemæssige udfordringer, som kugledynen skal afhjælpe. Men formålet om bedre søvn og mental ro er det samme for alle modeller.


Derfor er der kugler i Protac Kugledynen®

Det er helt bevidst, at der er kugler i vores produkter, for der er ikke andet end kugler, som kan stimulere sansesystemet på samme måde. Vi har evidens for, at kuglernes bevægelser har en beroligende effekt på kroppen, fordi de punktvise tryk stimulerer sansesystemet og skaber ro, så brugeren ikke er nødt til at selvstimulere ved konstant bevægelse. De dybe, varierende tryk fra kuglerne sender de samme informationer til hjernen, som hvis vi bevægede os. På den måde benytter vi kuglernes ’passive’ stimulation til at skabe ro til sansesystemet, dæmpe overstimulation og dermed dæmpe hjernens stressniveau. Modsat har ensartet tyngde en yderst kortvarig effekt, da sansesystemet simpelthen adapterer fornemmelsen, lige som vi vænner os til at have fx armbåndsur og briller på.


Hvordan fungerer Protac Kugledynen®

Hjernen vil ALTID forsøge at skabe ro til sansesystemet. Stimulation af muskel-led-sansen (den proprioceptive sans) skaber naturligt ro til hjernen og dæmper overstimulation, og derfor vil vi automatisk bevæge os for at skabe ro. Det kender vi også fra en rastløs vippen med fødderne eller trommen med fingrene. Når vi gør det bliver filtret, der sorterer sanseindtryk, mere finmasket, så vi bliver bedre til at sortere i sanseindtrykkene, og det dæmper hjernens stressniveau.

Selvstimulation er altså, når vi AKTIVT prøver at hjælpe os selv med at skabe ro til sansesystemet ved at bevæge os, og det er meget normalt. Men hvis man er nødt til at bevæge sig meget og hele tiden, ikke kan sidde eller ligge stille, så bliver selvstimulationen et problem, da det forstyrrer både adfærd, søvn og koncentrationsevne. Derfor kan selvstimulation ses som et sansemæssigt tegn på overlevelse og det er et vigtigt adfærdsparameter at være opmærksom på.

Det er her kuglerne beroligende funktion bliver relevant. Kuglernes dybe, varierende tryk, som vi kan kalde PASSIV stimulation af muskel-led-sansen, sender de samme informationer fra kroppen til hjernen, som hvis vi bevæger os. På den måde udfører kuglernes bevægelse den nødvendige stimulation, sådan at vi ikke er nødt til at bevæge os for at skabe ro. Altså kan vi nøjes med at bevæge os ganske lidt, nærmest kun at trække vejret, for at få kuglerne til at gøre sansearbejdet.

Det skal selvfølgelig understreges, at det er vigtigt og sundt at bevæge sin krop, men at kuglerne kan hjælpe til at bevare roen i de situationer hvor det ikke er passende at bevæge sig, og hvor det er nødvendigt med sansestimuli for at kunne falde i søvn og blive i den dybe søvn om natten.


Forskning, dokumentation og anbefalinger
Evidensbaseret viden og dokumenteret effekt af vores produkter er afgørende for Protac. Derfor prioriterer vi at deltage i forskningsprojekter på tværs af aldersgrupper og diagnoser for at underbygge de mange positive tilbagemeldinger og cases, som vi har fået fra brugere og terapeuter gennem mange år.

Her kan du finde en række projekter, som dokumenterer effekten af Protac Kugledynen® hos både børn og voksne.
Læs mere om forskningsprojekter med Protac Kugledynen®


Sundhedsstyrelsen anbefaler som 'god praksis' at tilbyde en kugledyne til børn og unge med ADHD og søvnforstyrrelser, som et søvnhygiejniske tiltag.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer om udredning af børn med ADHD

Se video om Protac Kugledynen® Flexible  


Protac Kugledynen® er CE-mærket og registreret som medicinsk udstyr i klasse 1. Det betyder, at vores produkter overholder gældende krav til kvalitet, sikkerhed og ydeevne. 


Her kan du læse mere om hvad det betyder at Protacs produkter er CE-mærkede


Hvilken dyne passer til hvem?
Kuglerne i vores dyner er forskellige i størrelse, vægt og måden de sansestimulerer på. Det at vælge den rigtige dyne afhænger ikke af brugerens alder, højde eller kropsvægt, men derimod af hvordan sansesystemet fungerer, hvilke udfordringer og behov brugeren har samt personlige præferencer.  
Hvis følesansen og muskel-led-sansen af forskellige årsager er nedsat, får vi svært ved at mærke og fornemme kroppen og dens grænser. Det kan bl.a. forårsage søvnproblemer, motorisk og psykisk uro. De punktvise tryk fra kuglerne på hud, led og muskler, sender informationer gennem nervesystemet op til hjernen. Det opleves beroligende og trygt, at kunne mærke sin egen krop. Det er meget individuelt hvilken stimuli og vægt, der skal til for at skabe kropslig ro og bedre søvn for den enkelte bruger. Det kan kun afklares ved personlig vejledning og efterfølgende afprøvning.  
Læs mere om kuglernes sansestimulerende effekt


Ring til os og få personlig vejledning af en terapeut 
Den bedste vej til at finde netop den Protac Kugledynen®, som passer til dig og dine behov, er ved at ringe til Protac på 8619 4103. Her kommer du i kontakt med en af vores terapeuter, som kan guide og vejlede dig. Alle ergoterapeuter hos Protac har en stor viden om sansesystemet og dets funktion og underviser sundhedsfagligt personale i sanseintegration og brugen af sansestimulerende hjælpemidler.
Tryk på enter for at søge