Pilotprojekt dokumenterer beroligende virkning af sansestimulerende hjælpemidler til borgere med demens

Det har stor bevågenhed at hjælpe de demensramte til en bedre livskvalitet og deres plejepersonale til en god hverdag og et behageligt arbejdsmiljø.

Men det kan være svært at hjælpe en person med demens. Især hvis personen ændrer
karakter, mister fornemmelsen for sig selv og sine omgivelser og bliver tiltagende
urolig og rastløs. Søvnforstyrrelser, uhensigtsmæssig adfærd og
rastløs vandring kan gøre hverdagen stressfyldt for både de demensramte,
de pårørende og for personalet.

Derfor lavede Aarhus Kommune i 2018 et projekt med fokus på velfærdsteknologi til borgere med demens. Projektet viste med alt tydelighed, at Velfærdsteknologi virker - og skaber ro. Nu viser eftermålinger i 2019, også økonomisk positive resultater.

Pilotprojektet dokumenterer den beroligende virkning af Protacs
produkter hos demente borgere og understreger, at sansestimulering
kan skabe velvære og tryghed gennem dybe tryk og afgrænsning
og på den måde forebygge og afhjælpe utryghed, angst og stress.

Det viser også, at brugen af Protacs sansestimulerende hjælpemidler
har en positiv indflydelse på plejepersonalets arbejdsmiljø, så det
bliver mere trygt og behageligt for personalet at være på arbejde.

Eftermålingerne viser, at beroligende Velfærdsteknologi kan frigive op til 20 minutters personaletid pr urolig borger/pr døgn. Personaletid som i stedet kan bruges til pleje og omsorg.

Læs mere om Pilotprojektet


Læs hele projektet
fra Aarhus Kommune 

Tryk på enter for at søge