Protac har nu to Erhvervs-PhD-studerende, som forsker i effekten af vores hjælpemidler

Forskning og formidling af ny forskning af højt prioriteret hos Protac – og vi arbejder hele tiden på at facilitere relevant forskning inden for sanseintegration og på at videreformidle den. Med ny viden, der dokumenterer effekten af vores sansestimulerende hjælpemidler bliver vores terapeuter endnu dygtigere til at udbrede kendskabet til sanseintegration.

Derfor er vi stolte af at fortælle, at vi nu har to ErhvervsPhD-studerende, som inden for hvert sit område forsker i effekten af Protacs sansestimulerende hjælpemidler. Samarbejdet foregår mellem Innovationsfonden, Protac og hhv. Aarhus og Syddansk Universitet.

Vi glæder os umådeligt meget til det nye samarbejde og alt det, som de aktuelle forskningsprojekter vil bidrage med!Sanne Toft Kristiansen er ansat som ErhvervsPhD-studerende ved Protac og Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet. Sanne er sygeplejerske, Master i Klinisk Sygepleje og har gennemført et kvalifikationsår i Medicinsk Forskning ved Aarhus Universitet. Sanne har arbejdet som sygeplejerske og kvalitets- og udviklingsansvarlig inden for akut psykiatri og som forskningssygeplejerske i Afdeling for Depression og Angst på Aarhus Universitetshospital.

Sannes ErhvervsPhD-projekt undersøger effekten og hensigtsmæssigheden af Protac KugledynenTM i behandlingen af søvnløshed ved depression i ambulant psykiatri. Depression rammer ca. 5% af den danske befolkning og er associeret med søvnløshed. Protac KugledynenTM er et non-farmakologisk alternativ til medicin, men implementeringen forudsætter dokumenteret effekt. Derfor er Sannes projekt yderst relevant og kan få betydning for mange mennesker.

Titlen på Sannes Ph.D-projekt er The efficacy and appropriateness of ball blankets on insomnia in depression in outpatient clinics.

Sanne Protac
Sanne Toft Kristiansen, sygeplejerske og ErhvervsPhD-studerende  Ann Nielsen er ErhvervsPhD-studerende ved Protac og Institut for Almen Praksis, Syddansk Universitet. Ann er uddannet ergoterapeut og cand. san. i ergoterapi fra Syddansk Universitet. Tidligere har Ann arbejdet som børneergoterapeut ved Pædagogisk Udviklingscenter Rødovre.

Det ErhvervsPhD-projekt Ann arbejder på, omhandler effekten af proprioceptive-/taktile hjælpemidler til børn med sansesøgende adfærd. Børn med sansesøgende adfærd har begrænset deltagelse og koncentration i aktiviteter i skolen, hvilket kan påvirke deres muligheder for indlæring. Projektet har til formål er at undersøge og beskrive effekterne af Protac MyFit® kuglevestene på børns deltagelse i skoleaktiviteter, samt børnenes koncentration, ro og fokus i undervisningen. Projektet kan således få stor betydning for trivslen i skolemiljøet for både børnene og deres lærere.

Titlen på Anns PhD-projektet er: Effects of systematic proprioceptive-tactile stimulation with use of the Protac MyFit®

Ann Protac
Ann Nielsen, ergoterapeut og ErhvervsPhD-studerende

Tryk på enter for at søge