Protac Legatet 2020 uddelt

Protac Legatet på kr. 25.000 uddeles normalt under festlige og faglige forhold og med mange ergoterapeuter til stede. I år det er det noget anderledes – men fagligheden er i den grad stadig i fokus. Legatet blev uddelt d. 27. oktober, på Ergoterapiens Dag, på Ergoterapeutskolen i Århus af Margrethe Boel, Næstformand for Ergoterapeutforeningen og Pia Christiansen, Direktør hos Protac.

De to stolte modtagere af årets legat er begge lektorer på ergoterapeutuddannelsen på VIA University College i Aarhus. Diana Astrup Nielsen
og Tove Lise Nielsen modtager Protac legatet til deres projekt med at oversætte – og dermed udbrede – Tina Champagnes screeningsredskab til udredning ad sansebearbejdningsforstyrrelser særligt til voksne med senhjerneskade.

Fra ansøgningen lyder det: ’Målgruppen for anvendelsen af ovenstående redskab er generelt alle unge og voksne med mulige sansebearbejdningsforstyrrelser, som er i stand til at besvare simple erfaringsorienterede spørgsmål.’

Diana og Tove er blevet udvalgt til at modtage legatet, blandt et meget kvalificeret ansøgningsfelt, fordi deres projekt imødekommer tre aktuelle fokusområder inden for ergoterapi.

Lige adgang til ergoterapi: Værktøjet muliggør at flere borgere ret let kan screenes og mindsker dermed risikoen for at borgere ikke får udredt deres behov for intervention i denne henseende. Metoden er tiltænkt voksne med senhjerneskade, men kan med stor sandsynlighed også bruges langt bredere til andre målgrupper med nedsat funktionsevne.

Styrket praksis: Giver ergoterapeuter et screeningsværktøj, der øger deres kompetenceniveau og letter udredningen af borgerens behov for intervention.

Øget forskning: Projektet bidrager til større kendskab eller ny viden inden for sanseintegration.

Læs mere om forskningsprojektet her


uddeling af Protac legatet 2020


Tryk på enter for at søge