Tilbage til skolen - til en anderledes hverdag

For de mindre børn begynder en anderledes hverdag stille og roligt at starte op igen. Men det er ikke de kendte rammer fra børnehaven og skolen, som møder dem. Dagligdagen er vendt på hovedet, og intet foregår efter den sædvanlige struktur. For børn med ADHD, autisme, angst og i det hele taget særligt sensitive børn, kan det virke meget uoverskueligt. 

For nogle af dem kan sansestimulerende hjælpemidler med kugler være en hjælp til mere ro, koncentration og bedre trivsel. Her kan du læse en række udtalelser fra Dyssegårdsskolen, som har testet en lang række af Protacs produkter i indskolingen. Det er dog vores erfaring, at resultaterne herfra også kan overføres på andre aldersgrupper, som også kan læses her under vores øvrige cases.

Målet med brugen af produkterne Protac MyFit® (kuglevest), Protac GroundMe® (fod-og siddepude) og Protac Kuglepuden™ (kuglepude der kan spændes fast på stolen) har været at se, hvordan de yngste elever bruger produkterne, og i hvilke situationer de bruger dem i skoletiden.

For alle produkter gælder det, at de har været synligt tilgængelige i klassen i en periode på 6 måneder. De har hængt på væggen i klasselokalet og den enkelte elev har skulle have accept af en lærer eller pædagog i klassen til at bruge produkterne.

Eleverne er blevet introduceret til de enkelte produkter og næsten alle eleverne har været interesseret at i at bruge dem. Protac MyFit® kuglevesten har været mest efterspurgt og specielt i de situationer, hvor der har været krav om koncentration og ro i undervisningen. Vi har kun haft tre veste i spil ad gangen, så eleverne har været på ”venteliste” til at bruge dem. Vi har vurderet, at det har betydet, at eleverne virkeligt har ønsket at bruge vesten så det ikke var en ”legeting” men et reelt behov for at skabe ro i kroppen. Vi har f.eks. oplevet at en urolig dreng blev tilbudt kuglevesten, takkede ja med det samme, og herefter koncentrerede han sig langt bedre i undervisningen.

”Vesten er så dejlig tung. Når man er helt slatten i kroppen, så bliver man helt frisk, når man får vesten på, og derfor elsker jeg den”

”Vesten er som massage, og det er rigtig dejligt”


De voksne har ligeledes opfordret nogle elever til at bruge produkterne i forskellige indlæringssituationer, og eleverne har været meget positivt indstillet over for at bruge dem. Mange elever har oplevet en bedre koncentration med at bruge Protac GroundMe® som fodskammel, og eleverne har helt naturligt siddet og bevæget /masseret fødderne mens de er blevet undervist.

”Fodpuden er rar at nulre med fødderne”

Lærernes og pædagogernes konklusion lyder: Vi kan klart konkludere, at eleverne bruger produkterne til at finde mere ro til at kunne koncentrere sig i undervisningen i længere tid, og at der er mindre uro i klasselokalet. Ligeledes er det tankevækkende, at de fleste elever, som er 5-6 år, selv har efterspurgt produkterne efter behov, da det ikke har været et pædagogisk efterspurgt værktøj i undervisningen.

Læs mere om sansestimulerende hjælpemidler til skolebørn
Tryk på enter for at søge