2021-anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen: Nedbringelse af tvang inden for psykiatrien

Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger om, hvordan brugen af tvang inden for psykiatrien kan nedbringes. Det har i mange år været et fokusemne, men det er stadig aktuelt, da målene for nedbringelse endnu ikke er nået.

Det anbefales bl.a. fra Sundhedsstyrelsen at ændre i miljøet og fokusere på at 'fremme velvære, nedsætte konfliktniveauet og anvende forebyggende strategier i praksis som f.eks. sanserum' og at ' tilbyde effektive følelsesmæssige selvreguleringsinterventioner som sanseintegration' (side 20)

Anbefalingerne siger også, at 'Erfaringerne er, at sansestimuli kan medvirke til at øge trygheden for patienterne og dermed reducere uro og udadreagerende adfærd" (side 30)

Protac kan supplere med forskningsresultater, der dokumenterer udsagnet. Charlotte Andersens forskningsprojekt fra 2017 viste, at brugen af sanseintegration og sansestimulerende hjælpemidler nedsatte behovet
for tvang med 42%.

Læs mere om Charlotte Andersens forskningsprojekt

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Tryk på enter for at søge