Børn får sovemedicin i stedet for kugledyner - artikel i JP 26.4.2018

Jyllands-Posten bragte d. 26. april et tillæg om Sundheds-og Velfærdsteknologi. Tillægget sætter fokus på velfærdsteknologi for personer med handikap og de samfundsmæssige forhold, der relaterer sig dertil. Derunder også Ankestyrelsens principafgørelse fra 2015, som afgjorde, at børn med søvnforstyrrelser skal have prøvet sovemedicin før, de kan bevilges en kugledyne, selv om det strider mod Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, ikke at give medicin til børn før alt andet er afprøvet.

I artiklen fortæller Elisabeth Heuckendorff, mor til en datter med ADHD om sin kamp for at få bevilget en kugledyne, og om den effekt kugledynen har haft på datterens trivsel. Se hele artiklen her

Læs hele tillægget her  

Tryk på enter for at søge